گزارش جلسه فوق العاده هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور در مورخ ۲۷ دی ماه ۹۷

جلسه کانون مراکز مددکاری کشور: جلسه فوق العاده هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور با اعلام فراخوان رسمی ریاست هیأت مدیره کانون (آقای هاشم مهدیزاده) در مورخ ۲۷ دی ماه ۹۷ و با دستور جلسه بررسی استعفای سه نفر از اعضاء هیأت مدیره کانون، با حضور اعضاء هیأت مدیره خانم مکی آبادی، خانم لیلا قاسمی، آقای احمد رحیمی، آقای هاشم مهدی زاده، آقای علی آزمون (مدیرعامل کانون) آقای فراهانی (بازرس کانون) و با همراهی جواد طلسچی یکتا (مدیر روابط عمومی کانون سراسری) در تاریخ فوق و ساعت ۲۲/۰۰ الی ۲۳/۲۰ صورت پذیرفت و اهم تصمیمات و مصوبات این جلسه جهت اطلاع اعضاء کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور به شرح ذیل نمایه می گردد:

جلسه کانون مراکز مددکاری کشور

*آقای هاشم مهدیزاده (ریاست هیأت مدیره) در ابتدای این جلسه با هدف آگاهسازی و شفافسازی هرچه بیشتر، به طرح موارد و نیز ارائه اطلاعات محرمانه از وقایع مختلف صورت گرفته طی چند ماهه اخیر توسط برخی اعضاء هیات مدیره پرداختند، تا بررسی و تببین علل استعفاهای اخیر به درستی صورت بپذیرد و اعضاء حاضر در جلسه بتوانند بدرستی تصمیم گیری نمایند.

*در ادامه این جلسه هر یک از اعضاء حاضر در این خصوص اظهارنظر مشخص و شفاف نموده و به صراحت اعلام نظر داشتند: با توجه به اینکه به افراد موردنظر از سوی هیأت مدیره فرصت لازم و کافی به دفعات داده شد ولى در این مدت نتوانستند صداقت و همدلى لازم را داشته باشند و لذا هیأت مدیره بر اساس مسئولیتى که درقبال حفاظت و حراست از اهداف و منافع کانون کشورى دارد، با استوارى اهداف خود را دنبال می نماید و مجموعاً به اتفاق با استعفای هر سه نفر اعضاء مستعفی کانون کشوری موافقت گردید.

*در ادامه مقرر شد در اسرع وقت (روز شنبه) طی نامه ای از سوی کانون کشوری به سازمان بهزیستی کشور (دفاتر خانواده و زنان و نیز مشارکتها) در این خصوص اعلام نظر بشود.

*در ادامه مقرر شد در اسرع وقت طی برگزاری یک جلسه مجمع فوق العاده کانون، در خصوص انتخاب و جایگزینی سه نفر از هیأت امناء (افرادی که شرایط لازم و کافی را جهت حضور و همراهی با کانون کشور را داشته باشند) جهت حضور در ترکیب فعلی هیأت مدیره کانون کشوری برنامه ریزی و اقدامات مقتضی صورت بپذیرد.

*در ادامه این جلسه آقای علی آزمون (مدیرعامل کانون کشور) به ارائه نقطه نظراتشان در باب وقایع اخیر هیأت مدیره کانون کشور پرداختند و بیانات ایشان تأیید و تکمیل اطلاعات ارائه شده از سوی ریاست کانون کشور بوده است.

*خانم مکی آبادی (عضو هیأت مدیره) متعاقباً ضمن تأیید موارد مطروحه از سوی مدیرعامل کانون عنوان نمودند به زعم بنده مشکل اصلی اینجاست که به نظرات اکثریت احترام نمی گذاریم و در واقع در اکثر موارد صرفاً خودمان و منافعمان را میبینیم و بر این نکته نیز تأکید داشتند که چطور می شود وقتی فردی در استان خودش موفق عمل نکرده است بتواند در کانون کشور مثمر ثمر واقع گردد؟

* قابل به ذکر است ریاست کانون کشوری در ادامه و در همین رابطه عنوان نمودند که این اتفاق برای دومین بار است که توسط این افراد صورت می گیرد، در سری اول با وساطت یکی از بزرگواران حوزه مددکاری اجتماعی این قضیه منتفی شد ولی متأسفانه بر علیه کانون کشور استفاده شد و مجدداً اقدامات اشتباه صورت گرفت و اینبار لازم است در مجمع در پیش رو افرادی که جایگزین می شوند حتماً ویژگی هایی همچون صداقت کاری، وفاداری و عشق به کار گروهی و صنفی داشته باشند و حتماً در این موارد تأکید بشود.

*در ادامه ریاست هیأت مدیره کانون از مدیرعامل درخواست نمودند در خصوص برگزاری انتخابات کانون های استانی (در موعد مقررشان) در استانهای تهران، خوزستان و چهارمحال و بختیاری، طی هماهنگی با سازمان بهزیستی و تا بهمن ماه سال جاری اقدامات مقتضی را صورت بدهند تا زمان دعوت از هیأت امناء کانون جهت حضور در مجمع فوق العاده کانون کشوری، این مبحث تکمیل شده باشد.

*مدیرعامل کانون در ادامه عنوان داشتند قبلاً این اقدام صورت گرفته است و نامه این مبحث همراه با تاریخ دقیق انتخابات کانون های استانیِ مذکور به سازمان بهزیستی کشور ارسال و اعلام شده است و انشاالله در استانهای مربوطه به نمایندگی از کانون حضور و بر روند نظارت خواهیم داشت.

*در ادامه با درخواست ریاست هیأت مدیره، آقای آزمون به ارائه عملکرد سه هفته اخیر کانون کشوری پرداختند.

*در ادامه این جلسه آقای احمد رحیمی بعنوان عضو هیأت مدیره ضمن ابراز تأسف از اسناد مطرح شده در این جلسه (در باب کلیه وقایع اخیر رخ داده در کانون کشور) عیناً اظهار داشتند: کار درست این بود که اگر قصد داشتند سیستم دیگری را بگذارند، ابتدا می بایست در همین سیستم خودمان، کلان نگرانه و همدلانه برای پانصد کلینیک مددکاری اجتماعی، با چند حرکت مثبت، منسجم کننده و همراه با ایده های عملیاتی و خصوصاً توأم با پیگیری های مجدانه مثبت اقداماتی می داشتند و اگر به این نتیجه می رسیدند که به هیچ عنوان نمی توانند به سمت هدف حرکت کنند و موفق بشوند، تازه می بایست با هیأت مدیره وارد صحبت می شدند نه اینکه از طریق سایر طرق و تشکیل پاره گروهی در سایه، اقداماتی داشته باشند و به یکباره تصمیماتی را اتخاذ نمایند، قطعاً به این شکل دچار تنش خواهیم شد.

*مدیرعامل کانون کشور در ادامه به تکمیل گزارشاتشان پرداختند و در خصوص جزییات تفاهم نامه های اخیر ارسال شده به دفتر خانواده و زنان (در ارتباط با پایش پرونده ها، آموزش کلینیک ها در ارتباط با اجرای دوره آموزشی طرح طلاق که توسط کانون کشور خواهد بود) توضیحات جامع و کاملی را ارائه دادند و تکمیل گزارشات را به روز یکشنبه موکول کردند.

*در ادامه ریاست هیأت مدیره کانون کشور با ابراز خوشبینی نسبت به وقایع در پیش روی کانون کشوری اظهار امیدواری کردند که در مجمع فوق العاده در پیش رو کانون، افرادی عاشق، وفادار به صنف کلینیکها، صادق و همراه و همدل با هیأت مدیره کانون کشوری انتخاب و به جمع هیأت مدیره کانون کشوری بپیوندند و در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای اعضاء مستعفی (آقاى سعیدى، خانمها جعفرى و فتایى) عنوان داشتند که امیدواریم این سه عزیز بتوانند در استانهای خودشان براى سعادت کلینیکها قدم های مثبتی بردارند.

* در ادامه آقای مهدی زاده عیناً عنوان نمودند: با توجه به اینکه در برخی کانونهای استانی پس از انتخاباتشان مشاهده شده که در برخی استانها انتخابات انجام شده ولی متأسفانه رئیس منتخب آن کانون استانی در استان دیگری ساکن است و همین مبحث موجب اعتراض یکی از استانها بوده است و این قضیه یک لطمه جدی به کلینیک های فعال حاضر در آن استان وارد خواهد کرد لذا بر اساس پیگیری بنده از سازمان بهزیستی کشور پیشنهاد می دهم مصوب گردد رئیس منتخب هیأت مدیره کانون های استانی حتماً می بایست ساکن همان استان باشد (البته مهم نیست حتماً در مرکز استان باشد و می تواند ساکن شهرستانهای همان استان باشد ولی حتماً می بایست در استانش حضور داشته باشد) که این مبحث پیشنهادی با رأی اعضاء حاضر در جلسه مصوب شد و قرار به ارسال این مصوبه به دفتر خانواده و زنان بهزیستی کشور و نیز دفتر مشارکتها شد.

*در این جلسه خانم لیلا قاسمی (از اعضاء هیأت مدیره) پیشنهاد مصوب شدن شرایطی برای انتخاب روسای هیأت مدیره کانون های استانی اعم از ضرورت ساکن بودن رئیس منتخب کانون در استان محل فعالیتش، و تحصیلات فرد مورد نظر از این حیث که حتماً کارشناسی پیوسته رشته مددکاری اجتماعی با حداقل سابقه سه سال فعالیت کلینیک داری و سایر موارد را مطرح نمودند که قرار به بررسی همه این آیتم های پیشنهادی در جلسات آتی کانون کشوری شد.

*در پایان این جلسه ریاست و مدیرعامل کانون کشور از آقای جواد طلسچی یکتا (مدیریت روابط عمومی کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی کشور) درخواست نمودند ضمن تنظیم مصوبات جلسات کانون کشوری و اعلام آن در گروههای روساء کانونهای استانها، انتشار در وبسایت کانون کشور و تنظیم صورتجلسات جهت ارسال به بهزیستی کشور، در خصوص روند اجرایی شدنِ جزییات کلیه تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره توسط مدیرعامل، پیگیری مستمر داشته باشند.

منبع: روابط عمومی کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا