گزارش جلسه هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور در تاریخ بیستم آبانماه ۹۸

گزارش جلسه هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور در تاریخ بیستم آبانماه ۹۸جلسه هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور با اعلام فراخوان رسمی ریاست هیأت مدیره کانون (آقای هاشم مهدیزاده)، در مورخ بیستم آبانماه ۹۸ و با دستور جلسه «بررسى علل تأخیر پرداخت حق الزحمه های کلینیک های مددکاری اجتماعی در سطح کشور، استماع گزارش مدیرعامل از اقدامات و فعالیتهای انجام یافته در ماه اخیر و نیز بررسی موضوع جلسه شورای معاونین ستاد بهزیستی کشور در باب خدمات مشاوره ای مرتبط با پرونده های دادگستری»، با حضور اعضاء هیأت مدیره آقایان هاشم مهدی زاده، احمد رحیمی، خانمها مکی آبادی، امین جعفری، امیراصلانی و با حضور آقای علی آزمون (مدیرعامل کانون) و با همراهی جواد طلسچی یکتا (مدیر روابط عمومی کانون سراسری) در تاریخ فوق و از ساعت ۲۲/۰۰ الی ۲۳/۳۰ صورت پذیرفت. قابل به ذکر است این جلسه چهارمین جلسه رسمی هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی در سال ۹۸ می باشد که اهم موارد مطروحه، تصمیمات و مصوبات این جلسه جهت اطلاع اعضاء کانون کشور به شرح ذیل نمایه می گردد:

*بر اساس بررسی های بعمل آمده توسط مدیرعامل کانون علت تأخیر در پرداخت الکترونیکی حق الزحمه های کلینیک های مددکاری اجتماعی در بخش پرونده های واگذار شده به این مراکز از سوی بهزیستی، کمبود اعتبارات موجود در خزانه سازمان عنوان شد.

*بحث و تبادل نظر اعضاء هیأت مدیره در خصوص مبحث موضوعی مصوب شورای معاونین ستاد بهزیستی کشور مورخ ۹۸/۰۷/۳۰ با محوریت واگذاری مبحث بنیان تحکیم خانواده و خدمات پیشگیری از طلاق به بخش پیشگیری سازمان بهزیستی کشور

*مطالعه و بررسی دقیق نامه تهیه و تنظیم شده توسط مدیرعامل کانون و تیم تخصصی همراه در خصوص جمع بندی نهایی و ارائه به بهزیستی کشور بعنوان دفاعیه این تشکل صنفی

*بحث و تبادل نظر اعضاء هیأت مدیره کانون در خصوص سایر موارد خدمات تخصصی قابل ارائه از سوی کلینیک های مددکاری اجتماعی در سطح کشور

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا