گزارش جلسه هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور در دی ماه ۹۷

درمورخ هشتم دی ماه سال جاری، جلسه هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی بر اساس فراخوان رسمی اعلام جلسه از سوی رئیس هیأت مدیره کانون (آقای هاشم مهدیزاده) تشکیل گردید.

این نشست با حضور تعداد ۶ نفر از اعضاء هیأت مدیره کانون کشوری به اسامی آقایان هاشم مهدیزاده, احمد رحیمی، رحمت الله سعیدی و خانمها مکی آبادی، طیبه جعفری و لیلا قاسمی، به همراه مدیرعامل کانون (آقای علی آزمون) و نیز مدیریت روابط عمومی کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی (جواد طلسچی) رسمیت یافت.

قابل به ذکر است این جلسه با دستور جلسه ۱- ارائه گزارش مدیرعامل و خانم فتایی در خصوص نتایج جلسات کمیته راهبردی با مدیرکل و کارشناسان دفتر خانواده و زنان بهزیستی کشور ۲- ارائه گزارش عملکرد دفتر کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور در آذرماه توسط مدیرعامل ۳- ارائه گزارش عملکرد مسئول روابط عمومی کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشوری دنبال شد و در ادامه هر یک از اعضاء هیأت مدیره (اعضاء حاضر) به ارائه گزارشات و نقطه نظرات خود پیرامون مباحث مطروحه در جلسه پرداختند که اهم موارد به شرح ذیل می باشد:

آقای احمد رحیمی (عضو هیأت مدیره) در خصوص طرح پیشنهادی ایشان جهت ارائه به دفتر آسیبهای اجتماعی بهزیستی کشور از طرف کانون کشوری و تهیه پرپوزال اجرایی آن توسط دفتر کانون کشور توضیحاتی را ارائه نمودند و قرار بر نهایی شدنِ پروپوزال طرح مربوطه جهت ارائه به دفتر آسیبها در سازمان بهزیستی شد.

در ادامه این نشست آقای علی آزمون (مدیرعامل کانون کشور) به طرح مواردی در ابعاد مختلف فعالیتهای کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی پرداختند. گزارشاتی از نشست های نمایندگان کانون با مدیرکل و کارشناسان دفتر خانواده و زنان بهزیستی کشور و تصمیمات و مصوبات مربوطه در زمینه فعالیتهای اجراییِ آتیِ کانون همچون تهیه و تنظیم شیوه نامه اجرایی نظارتی کانون کشوری بر عملکرد کلینیک های مددکاری اجتماعی فعال در سطح کشور، مدیریت اجراییِ دوره های آموزشی ِمرتبط با کلینیک های مددکاری اجتماعی از طریق کانون کشوری و در استانها با محوریت کانونهای استانی، تعریف و تبیین نقش کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور در خصوص طرح مدیریت مورد مددکاران اجتماعی در مراقبت از خانواده در شرایط طلاق، گزارشاتی مبنی بر رایزنی های انجام شده در خصوص نقش کانون در برگزاری کارگاه آموزشی بازآموزی طرح کاهش طلاق (مدیریت مورد) که به زودی در استان خراسان رضوی برگزار می گردد، ارائه گزارشی مبنی بر امکان برگزاری دوره کاهش طلاق در استانهای تهران و البرز، ارائه گزارش در خصوص اجرای تفاهم نامه پایش پرونده ها توسط کانون کلینیک های کشوری در سال ۹۸ و در پایان در خصوص حضور ایشان در مراسم تودیع و معارفه ریاست جدید سازمان بهزیستی کشور و نقطه نظرات ارائه شده توسط ایشان در این جلسه که در خصوص معرفی کلینیک های مددکاری اجتماعی و پتانسیل های این مراکز در سطح کشور بوده است و بنابه اظهارات ایشان مورد استقبال و توجه ریاست سازمان قرار گرفته است مطرح گردید.

در ادامه این نشست آقای هاشم مهدی زاده (ریاست کانون کشوری) ضمن تشکر از اعضاء حاضر در جلسه، از آقای رحیمی به جهت طرح خوب پیشنهادی ایشان جهت ارائه از سوی کانون کشور به دفتر آسیبها تقدیر نمودند و در خصوص ضرورت پیگیری مدیرعامل کانون در زمینه برخی مکاتبات بعمل آمده با سازمان بهزیستی خصوصاً مبحث ضرورت اولویت قرار گرفتن کلینیک های عضو کانون جهت واگذاری هر نوع طرح به آنها از سوی سازمان بهزیستی تأکید نمودند.

خانم طیبه جعفری (عضو هیأت مدیره) در ادامه خواستار زمان بیشتری جهت بررسی های متمرکز، بیشتر و دقیق تر در خصوص کلیه طرح ها و موارد مطروحه از سوی مدیرعامل کانون کشور شدند و عنوان داشتند که تأیید و تصویب همه این موارد در قالب یک جلسه یک ساعته کافی نمی باشد و نیاز به زمان بیشتر و حضور سایر اعضاء غایب در این جلسه می باشد که در مقابل آقای هاشم مهدیزاده عنوان داشتند که این طرح ها قبلاً مورد بررسى قرار گرفته اند، خصوصاً با توجه به حضور  دو نماینده در کمیته دفتر خانواده و زنان که در آنجا همه این طرح ها مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده اند و با توجه به کمبود فرصت و نیز مدنظر قرار دادن منافع کانون کشوری نیاز به بازبینى مجدد ندارند.

در پایان این نشست آقای جواد طلسچی (مدیر روابط عمومی کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور) به ارائه گزارش مشروح و مکتوب از روند فعالیتهای این واحد از کانون کشوری پرداختند و به مواردی همچون چگونگی رصد اخبار و اطلاعات انتشاریافته در رسانه های مختلف از کلینیک های مددکاری اجتماعی و اطلاع رسانی های بعمل آمده در خصوص اخبار کانون های استانی، شناسایی مدیران و مراکز مددکاری اجتماعی فعال در سطح کشور و در استانهای دور دست و معرفی آنها در رسانه های مختلف، انجام مصاحبه های اختصاصی با مسئولین سازمان بهزیستی، ایجاد صفحات اختصاصی کانون در شبکه های اجتماعی و چگونگی سیاستهای اجرایی و اطلاع رسانی از طریق این شبکه ها پرداختند.

مدت زمان این جلسه از ساعت ۲۲/۳۰ الی ۲۳/۴۰ روز شنبه مورخ هشتم دی ماه ۹۷ بوده است و بر اساس اعلام قبلی و شماره دعوت ۱۳۲/ف/ک مورخ ۹۷/۱۰/۰۵ توسط ریاست کانون کشور صورت پذیرفت.

روابط عمومی کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا