گزارش جلسه هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور با معاونت اجتماعی بهزیستی کشور

در مورخ ۹۸/۰۲/۲۸ جلسه اعضاء هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور با معاونت اجتماعی بهزیستی کشوردر محل دفتر معاونت واقع در سازمان بهزیستی کشور برگزار شد. این جلسه که بنا به هماهنگی بعمل آمده با معاونت اجتماعی بهزیستی کشور (آقای دکتر مسعودی فرید) صورت پذیرفت، با حضور خانم دکتر فریبا درخشان نیا (مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی کشور)، خانم تهمینه ریحان صفت (معاونت دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی کشور)، خانمها کریمی و قمریان (کارشناسان دفتر توانمندسازی) و اعضاء هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور آقایان مهدیزاده، آزمون، اباذری، رحیمی و خانمها امین جعفری، امیراصلانی و با حضور بازرس کانون کشور (آقای فراهانی) و نیز مدیر روابط عمومی کانون (آقای طلسچی) در محل دفتر معاونت اجتماعی برگزار گردید.

این جلسه با هدف بحث و تبادل نظر و هم اندیشی در راستای ارتقاء هم افزایی ها، بررسی زمینه های همکاری های مشترک و رفع چالش ها پیرامون کلینیک های مددکاری اجتماعی سطح کشور صورت گرفت که اهم موارد مطروحه جهت اطلاع مدیران کلینیک های مددکاری اجتماعی منتشر می گردد:

تأکید معاونت اجتماعی و مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی کشور بر محوریت انجام امورات کلینیک های مددکاری اجتماعی سطح کشور از طریق کانون های استانی مراکز مددکاری اجتماعی و کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور
توافق در خصوص وحدت رویه مسیر انعکاس مسائل و مشکلات کلینیک ها و کانون های مراکز مددکاری اجتماعی از طریق کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور، بدین صورت که طبق روال استاندارد آن، کلینیک های مددکاری اجتماعی در سطح کشور کلیه مسائل و مشکلات و موارد مدنظرشان را به کانونهای استانها منعکس نمایند و مدیران کانونهای استانها موارد را به کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور منتقل نمایند و کانون کشور بر حسب رسالت ذاتی خود پیگیر مسائل و مشکلات مراکز از طریق سازمان بهزیستی کشور باشد.
هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص همکاری کلینیک های مددکاری اجتماعی با سایر دفاتر و معاونت های سازمان بهزیستی کشور و درخواست نمایندگان کانون سراسری از معاونت اجتماعی بهزیستی جهت تسهیل این مسیر همکاریها در آینده
هم اندیشی در خصوص چگونگی اجرای پایش سالیانه عملکرد کلینیک های مددکاری اجتماعی سطح کشور از طریق کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور با محوریت اجرایی توسط کانونهای استانها
تأکید مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی کشور بر هماهنگی بیشتر کانونهای استانها با کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور، جهت تقویت بنیه فکری، علمی و حرکتیِ کانون کشوری و پرهیز از هرگونه اقدامات ناهماهنگ استانها با کانون کشور
تأکید معاونت اجتماعی و مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بر ضرورت تحولات مبتکرانه در کیفیت خدمات قابل ارائه توسط کلینیک های مددکاری اجتماعی
هماهنگی های لازم در خصوص موارد قابل طرح در جلسه در پیش روی نمایندگان کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور با ریاست سازمان بهزیستی کشور در راستای تقویت این تشکل صنفی و البته کلینیک های مددکاری اجتماعی که در واقع می تواند کارکردهای بسیار متنوع تخصصی و حرفه ای داشته باشد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا