گزارش جلسه هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور در مورخ ۱۳ بهمن ماه ۹۷

جلسه هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور با اعلام فراخوان رسمی ریاست هیأت مدیره کانون (آقای هاشم مهدیزاده) در مورخ ۱۳ بهمن ماه ۹۷ و با دستور جلسه “بررسى عملکرد سال ٩٧ و سیاستگزارى و اهداف کانون در سال ٩٨” ، “استماع گزارش مدیرعامل کانون کشوری پیرامون جزییات جلسه انتخابات کانون استان خوزستان” ، “برنامه ریزی و تعیین زمان جلسه مجمع فوق العاده کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی”، با حضور اعضاء هیأت مدیره خانم مکی آبادی، خانم لیلا قاسمی، آقای احمد رحیمی، آقای هاشم مهدی زاده، آقای علی آزمون (مدیرعامل کانون) آقای فراهانی (بازرس کانون) و با همراهی جواد طلسچی یکتا (مدیر روابط عمومی کانون سراسری) در تاریخ فوق و ساعت ../۲۲ الی ۳۰/۲۳ صورت پذیرفت و اهم موارد مطروحه، تصمیمات و مصوبات این جلسه جهت اطلاع اعضاء کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور به شرح ذیل نمایه می گردد:

*آقای هاشم مهدیزاده (ریاست هیأت مدیره) در ابتدای این جلسه از مدیرعامل کانون کشور درخواست نمودند یک گزارش کلی از جزییات و کیفیت برگزاری مجمع انتخابات کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان خوزستان ارائه دهند.

*آقای علی آزمون (مدیرعامل کانون کشور) نیز به تشریح کلیات و جزئیات جلسه مجمع کانون خوزستان پرداختند که اهم موارد مطروحه از سوی ایشان عیناً بدین شرح بوده است: انتخابات کانون کلینیکهای مددکاری استان خوزستان چندین بار بدلایل مختلف به تعویق افتاد که در نهایت در مورخ دهم بهمن ماه، بر اساس مکاتبات کشوری و استانی در همین خصوص و اعلام تاریخ برگزاری آن و با حضور بنده بعنوان مدیرعامل و نماینده کانون کشور در این جلسه و نیز مسئولین سازمان بهزیستی استان خوزستان (معاونت امور اجتماعی، کارشناسان مشارکتهای مردمی و حراست و نیز دفتر خانواده و زنان بهزیستی استان خوزستان و با حضور و مشارکت ۲۷ نفر از مدیران کلینیک های مددکاری اجتماعی فعال در استان، با کیفیت قابل قبول و در شأن این تشکل صنفی صورت پدیرفت. ایشان در ادامه عنوان نمودند که از نکات مهم و درخورتوجه این جلسه این مورد بوده است که برعکس سایر استانها که در زمان انتخاباتشان بنده مشوق اصلیِ حضور و مشارکت یافتن همکاران در عرصه انتخابات کانون استانی شان بوده ام، در استان خوزستان مدیران کلینیک های حاضر در انتخابات، عکس این حالت بوده و تنها استانی بوده اند که مدیران حاضر لیست هایی از کاندیداها تهیه و دردست داشتند و به شکل بسیار پویا، فعال و موثر در انتخابات کانون استانی حضور بهم رساندند.

*در ادامه آقای هاشم مهدیزاده (رئیس هیأت مدیره) ضمن تشکر از زحمات خانم جعفری که طی این سالها عهده دار ِمسئولیت مدیریت کانون کلینیک های مددکاری استان خوزستان بوده اند، به خانم جوهرقلی به جهت پیوستن ایشان به جمع روسای هیأت مدیره کانون ها تبریک گفتند و عنوان نمودند: طبق قانون و با توجه به رسمیتِ انتخابات صورت گرفته، از این پس ایشان (خانم جوهرقلی) بعنوان رئیس هیأت مدیره کانون استان خوزستان تلقی شده و به گروه روسای هیأت مدیره کانونهای استانی دعوت خواهند شد.

*در ادامه خانم لیلا قاسمی از دیگر اعضاء هیأت مدیره کانون کشور خطاب به مدیرعامل در ارتباط با مبحث افزایش یارانه های پرونده های واگذار شده به کلینیکها، میزان حق الزحمه های اختصاص یافته به این مبحث و متقابلاً انتظارات سازمان نسبت به خدمات قابل ارائه توسط کلینیک ها در این بخش از فعالیتهایشان (با مدنظر قرار دادن نرخ تورم و سایر مشکلات مراکز) مواردی را مطرح نمودند و از ایشان خواستند: اگرتا این زمان افزایش حق الزحمه ها به تصویب نرسیده است پیگیر باشند تا افزایش احتمالیِ حق الزحمه ها به گونه ای نباشد که مجدداً مدیران کلینیکها دچار مشکل بشوند، خصوصاً که عمده فعالیتِ تخصصی و منبع درآمد بیش از ۷۰ درصد از مراکز مددکاری کشور درهمین حیطه می باشد.

*در ادامه و در پاسخ به این سوال خانم قاسمی، آقای علی آزمون (مدیرعامل کانون کشور) عنوان نمودند که مدتی قبل و در جلسه ای که به اتفاق هیأت مدیره کانون کشور با مسئولین دفتر خانواده و زنان بهزیستی کشور داشتند، در همان جلسه قول افزایش یارانه ها در دو ماهه آخر سال در صورت تخصیص اعتبار و بودجه لازم و کافی را دادند و ما شخصاً هیچ قولی در این خصوص به مراکز نداده ایم و همه این موارد در واقع منوطِ به تخصیص بودجه و اعتبار در این خصوص خواهد بود و ما چندین ماه است که طی نامه ای این درخواست را نموده ایم و همچنان منتظر نتیجه هستیم.

*در ادامه این جلسه، آقای احمد رحیمی از دیگر اعضاء هیأت مدیره کانون کشوری در خصوص جزییات جلسه کانون استان البرز با دادگستری آن استان و معاونت پیشگیری از وقع جرم، با محوریت موضوعیِ مبحث ملاقات فرزند با والدین که از طرحهای در دست اجرای برخی مراکز در سایر استانها (تحت عنوان خانه مهر) می باشد توضیحاتی را ارائه دادند و از توزیع این خدمات تخصصیِ جدید بین مراکز مددکاری اجتماعی استان ابراز خشنودی نمودند.

* قابل به ذکر است ریاست کانون کشوری در ادامه، در رابطه با برگزاری مجمع فوق العاده در پیش روی کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور، با حضور هیأت امناء کانون کشوری و با هدف انتخاب ۳ نفر عضو جدید (با توجه به مقبول واقع شدن استعفای اعضاء مستعفی) مواردی را مطرح نمودند و از مدیرعامل کانون درخواست نمودند که مکاتبات و هماهنگی های لازم را با سازمان بهزیستی کشور جهت حضور در این مجمع بعنوان ناظر صورت بپذیرد. بنابه پیشنهاد ایشان و موافقت اعضاء هیأت مدیره حاضر در جلسه، نیمه نخست اسفند ماه سال جاری زمان مجمع مذکور خواهد بود که پس از هماهنگی مدیرعامل کانون با سازمان بهزیستی و تأیید نهاییِ مبحثِ زمان و مکان برگزاری این مجمع، متعاقباً به هیأت امناء کانون اطلاع رسانی و اعلام خواهد شد.

*در پایان این جلسه ریاست و مدیرعامل کانون کشور از آقای جواد طلسچی یکتا (مدیریت روابط عمومی کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی کشور) درخواست نمودند ضمن تنظیم مصوبات جلسات کانون کشوری و اعلام آن در گروههای روساء کانونهای استانها، انتشار در وبسایت کانون کشور و تنظیم صورتجلسات جهت ارسال به بهزیستی کشور، در خصوص روند اجرایی شدنِ جزییات کلیه تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره توسط مدیرعامل، پیگیری مستمر داشته باشند.

منبع: روابط عمومی کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا