جلسه آموزشی سند چشم انداز بهزیستی درشهرستان قدس برگزار شد

جلسه آموزشی سند چشم انداز بهزیستی درشهرستان قدس برگزار شد

جلسه آموزشی سند چشم انداز ۲۰ ساله دولت با حضور رئیس بهزیستی شهرستان قدس (دکتر ناصر نیک افشار) و پرسنل این اداره در سالن جلسات بهزیستی شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ این کلاس آموزشی که با تدریس مهری بهرام زاده (مددکار اورژانس اجتماعی) در خصوص قانون ششم توسعه و اولویت سازمان بهزیستی برای کاهش آسیب های اجتماعی براساس سند چشم انداز بیست ساله دولت روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲در سالن جلسات بهزیستی آن شهرستان برگزار گردید.

گفتنی است تأکید سند چشم انداز ۲۰ساله دولت در بحث آسیب های اجتماعی در خصوص اعتیاد، طلاق، زنان سرپرست خانوار و کودکان کار است که در این کلاس ارائه و تدریس شد.

قابل به ذکر است خانم بهرام زاده در ادامه بیان داشتند: به طور کلی موضوعی که برآن تأکید شد نقدی بر تعریف توانمندسازی از جنبه اشتغال زنان سرپرست خانوار بوده است. آن دسته از زنانی که بر روی توانمندی جهت اشتغالشان کار می شود علاوه بر جنبه مادی، توانمندی روانی و بهداشت روانشان دارای اهمیت است. خانمی که نقش سرپرستی می گیرد در پذیرش این تغییر جایگاه، علاوه بر بُعد مادی و خارجی آن، از درون پراز تلاطم و دوراهی ها و روبرو با پرسشهای فراوان و بی پاسخ است. لذا نیاز است این دسته از جامعه هدف را از لحاظ بهداشت روانی و درونی سازی این تغییر نقش به آمادگیِ روانی رساند و تحقق این امر، قبل از ایجاد زمینه اشتغال حائز اهمیت است.

منبع: روابط عمومی بهزیستی شهرستان قدس

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا