جای خالی مددکاران در بسیاری از بیمارستانها و وقایعی همچون خمینی شهر!

fakharzadehتوجه به نقش والای مددکاران اجتماعی در پی اتفاق ناگوار بیمارستان امام خمینی اصفهان در پی کشیده شدن بخیه در بیمارستان امام خمینی اصفهان صرف نظر از هر گونه قضاوت ارزشی در خصوص اقدام پزشک و پرستار لازم است به حل ریشه ای این گونه اتفاقات بپردازیم چراکه مطمناً این ماجرا اولین و اخرین بار نخواهد بود و لازم است بار دیگر به بیان نقش مددکاران اجتماعی در مراکز درمانی بپردازیم: مددکاران با توجه به تخصص و آگاهی و دانش علمی خود همچون پُل ارتباطی میان بیمار و بیمارستان میباشند و ضمن در نظر گرفتن منافع بیمارستان حقوق بیمار را محترم شمرده و از طریق ارتباط با سازمانهای حمایتی مانند بیمه، امور اتباع خارجی، کمیته امداد و بهزیستی و همچنین در موارد لازم دادسرا و نیروی انتظامی به ارائه خدمات مطلوب به تمامی مراجعه کنندگان می پردازند، ضمن اینکه در تمام مراحل شأن و کرامت انسانی بیمار را حفظ میکنند، اما متأسفانه علی رغم نقش و خدمات ارزنده مددکاران در بیمارستانها ما شاهد حضور تعداد بسیار کم این متخصصین در اکثر بیمارستانها هستیم، امید است این گونه رویدادها منجر به تصمیمات پایه ای و اساسی گردد تا ازاین پس شاهد چنین اتفاقات ناگواری نباشیم.

فرزانه فخارزاده
کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی
مسول مددکاری بیمارستان کمالی استان البرز و مدرس دانشگاه

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا