جای خالی انجمن های علمی و صنفی مددکاران اجتماعی ایران در ائتلاف های مدنی کودکان کار و خیابان

این مطلب را دکتر محمدرضا مقدسی (موسس خانه تاب آوری) به مناسبت ۲۲ خرداد ۹۸ (۱۲ ژوئن) روز جهانی مبارزه با کار کودک به خبرنگار گروه باشگاه تاب آوری ایرانیان گفت و افزود: مددکاران اجتماعی می توانند بهترین دیده بانان حقوق کودک باشند و فقدان مددکاران اجتماعی درعرصه بسیار اجتماعی کودکان کار و خیابان ناممکن و توجیه ناپذیر است.

شایسته است انجمن های علمی و صنفی مددکاران اجتماعی در تمامی زمینه های مرتبط با کودکان کار و خیابان به ویژه در ائتلاف های مدنی ظرفیت و بضاعت بیشتری ارائه کنند.

تخصصی بودن دیده بانی و نیاز سنجی وحتی ارائه خدمت برای کودکان کار ایجاب میکند ظرفیت نهادی تعریف شده و بستر تعاملات سازمانی و ساختارمند جهت حضور بهینه مددکاران اجتماعی موردبازنگری ومورد تجدید نظر واقع شوند. پاسخ سازی و مواجهه متناسب با مقتضیات زمانی و نیازهای جدید در عرصه های مختلف اجتماعی نیازمند تاب آوری و چابکی سازمانی است که به فضل الهی همه از آن برخوردار باشیم.

مدیر و موسس خانه تاب اوری در ادامه افزود: کودک کار فرزند فقر است، لذا مبارزه جدی با فقر و توسعه عدالت اجتماعی را بایستی اصل و اساس دانست، اگرچه رسانه سازی برای کودکان به منظور حمایت یابی و تأثیرگذاری بر نظام تصمیم گیری و سایر اقدامات نمادین و دانشگاهی نیز از اهمیت و منزلت ویژه ای برخوردار هستند اما آنچه نمود و ضرورتی بیشتری دارد ایجاد حساسیت است چرا که ایجاد حساسیت اولین گام در جلب مشارکت است کودکان کار اقلیتی محدود و محکوم به تسلیم و مدارا هستند که اگر رسانه نباشد صدایشان به جایی نمیرسد لذا انتظار میرود علاوه بر رسانه های تخصصی، رسانه های عام نیز حتی اگر مناسبتی صدا ی کودکان باشند که نجات وخدمت به کودکان خدمت و ساخت آینده ماست خالی از تعارف این طیف از کودکان محتاج توجهات بیشتری هستند که البته حل موردی مشکلات کودکان هم اگرچه لازم ولی نبایستی بعنوان هدف اصلی تلقی گردد.

ضرورت دارد رسانه اقدام کند، اگر رسانه نباشد صدای کودک کار و خیابان به جایی نمی رسد و اگر هم برسد تأثیری بر روند تصمیم گیری و سیاستگذاری نخواهد داشت، لذا نقش آفرینی و اقدام رسانه های عام و تخصصی، بیش از پیش مورد انتظار است.

مقدسی در ادامه با اشاره به فعالیت های حوزه مکتوب در زمینه (تاب آوری کودکان) هم چنین عنوان کرد: خبر خوب اینکه انشاالله پس از طی مراحل و تشریفات اداری بزودی سه کتاب از بهترین های تاب آوری کودک نیز منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
گردآوری و ترجمه توسط
باشگاه تاب آوری Resilience Club
دکمه بازگشت به بالا