تمرین های جسمی پایه برای ذهن آگاهی

چند تمرین جسمانی برای ارتباط بهتر با بدن خود و دیگران

تمرین های جسمی پایه برای ذهن آگاهی: بارها برای همه ما پیش آمده است که جسم مان اینجاست اما حواسمان جای دیگر است.

اتفاقاً اینکه افراد از لحاظ ذهنی تعامل و ارتباط برقرار کنند راحت تر است تا به صورت جسمی. شما می دانید که چطور کاری را انجام دهید (و این عملکرد مغز شماست نظیر کم کردن وزن، ترک سیگار، داد و ستد، پدر یا مادر شدن)، اما آنچه که نیاز است انجام دهید، را صورت نمی دهید (و این عملکرد بدن شماست)

اگر این حالتی است که مداوم در شما رخ می دهد، نشانه این است که با خود و دیگران ارتباط کامل و موثری ندارید. عدم حضور کامل از لحاظ ذهنی نه تنها به روابط شما با دیگران آسیب می رساند بلکه بدتر، منجر به این می شود که شما به بدن خودتان نیز توجه نکنید. این مشکل باعث می گردد که بدن شما قادر نباشد که به طور منسجم عمل کند.

باید دانست که توجه به بدن خود به عنوان منبعی از خرَد و فهم، ارزشمند است.

در این زمینه شما می توانید حواس پرتی خود را کاهش داده و با اعمال تمرین های جسمی در فعالیت های روزانه، حضور ذهنی کامل‌تری داشته باشید. حال این تمرین های جسمی چیست؟ تمرین های جسمی، نوعی سیر صعودی از خودآگاهی را ایجاد می نماید. راهبری جسمی ، انسجام عمل تمام بدن است.

می دانیم که بدن، ذهن، احساسات و روح بر هم اثر متقابل می گذارند.

تمرین های جسمی پایه برای ذهن آگاهی

در اینجا چند تمرین جسمی برای ارتباط بهتر با بدن خود و دیگران ارائه می گردد:

_ ذهن آگاهی: به طور روزانه، تمرین کنید که به احساسات و واکنش های احساسی خود توجه داشته باشید.

مطالب مرتبط

_ بر نحوه تنفس خود بیشتر آگاهی داشته و نظارت کنید.

در اینجا به چند نکته اشاره می کنیم:

حالت مناسب را تمرین کنید: خمیدگی پشت (یا شانه های افتاده) در تنفس فرد تأثیر می گذارد. تقویت عضله های شکم، کفل، ران و حرکات کششی مرتبط با شانه و قفسه سینه و ستون فقرات می توانند در حل این مشکل کمک کنند.
در فواصل معین، شُش های خود تا بیشترین گنجایش آن با اکسیژن پر کنید. در حالت خواب، نشسته و یا ایستاده این تمرین را انجام دهید.
هنگام عمل بازدم، عضلات شکم خود را منقبض کنید.
و هنگام دم تین عضلات را منبسط کنید.
عمل دم را تا بسط قفسه سینه و بالا آمدن ترقوه ادامه دهید.
توقف کوتاهی داشته، عمل بازدم را به طور معکوس انجام داده، به شانه ها و قفسه سینه استراحت داده، شکم خود را منقبض کنید.
و بدین ترتیب تا چند بار این عمل را تکرار کنید.

_ هنگامی پایش بدن خود، قضاوت نسبت به خود را به تعویق بیاندازید: خودآگاهی، خویشتن پذیری و ایجاد انگیزه در خود، منجر به توانمندی شما در قضاوت درست نسبت به خودتان می گردد.
_ تمرکز: آن بخشی در درونتان که آرامش و سلامتی را حفظ می کند، بیابید. متمرکز بودن بدین معنی است که در مشغله های روزانه آرامش خود را حفظ کنید و نگذارید شرایط استرس زا و افکار منفی، روان شما را تحت الشعاع قرار دهد.
_ استفاده از روش فلدنکریس: هر روز تمرینی برای آگاهی از بدن از طریق تحرک و جنبش داشته باشید. استفاده از این تمرین به طور مستمر بدن تان را نسبت به استرس، تاب آورتر می سازد.
_ تجسم: از قدرت فکر خود به نفع خود استفاده کرده و بدن خود را با آگاهی جدید، درگیر سازید.
_ تمرین هایی جهت تنظیمات دوباره بدن در نظر داشته باشید: انگار که مغز خود را دوباره سیم کشی کنید تا بتوانید هر نوع واقعه منفی را به روش مثبت مدیریت کرده و اقدامات جدید را صورت دهید.
_ روش مهار: واکنش خود را نسبت به موقعیت های خاص با انتخاب حالت های جسمی، از پیش تعیین کنید تا بتوانید احساسات خود را در مواقع ضروری کهار و کنترل کنید.

خانه تاب آوری ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا