تفاوت عشق پرشور و رابطه صمیمانه 

تفاوت عشق پرشور و رابطه صمیمانه 

دکتر جواد طلسچی یکتا؛ مددکار اجتماعی و مدیر مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی

 

هر فردی که در زندگی اش عشق را تجربه کرده تایید می کند که تمامی عشق ها یکسان نیستند. عشق رمانتیکی که فرد در اوایل رابطه اش تجربه می کند با عشقی که پس از سال ها رابطه احساس می کند با هم متفاوت است. روانشناسی به نام اِلِین هَتفیلد دو نوع عشق رمانتیک را توصیف کرده است: عشق و رابطه از روی صمیمیت و مهربانی و عشق پر شور و حرارت.

عشق و رابطه صمیمانه در واقع احترام، اعتماد، صمیمیت و مهربانی متقابل بوده در حالی که عشق پرشور، احساسات شدید و توجه و جذابیت جنسی است.

عشق پرشور

هَتفیلد عشق پر شور را “حالتی از اشتیاق شدید برای پیوند داشتن” تعریف می کند که در شروع روابط زوجین رایج تر است. افراد در این وضعیت عشقی، احساساتی قوی را نسبت به هم تجربه می کنند. زوجین نیاز دارند که کنار هم باشند، مرتب به هم فکر می کنند و زمانی که از هم جدا هستند احساس ناراحتی و اندوه شدیدی دارند. عشق پرشور و حرارت نیز به دو دسته تقسیم می شود:

عشق پاسخ داده شده زمانی رخ می دهد که زوجین توجه و احساسات متقابل را نسبت به هم ابراز می دارند. اما عشق پاسخ داده نشده زمانی روی می دهد که تنها یکی از زوجین عشق پرشور را احساس کرده یا بنا بر دلایلی موانعی در برابر با هم بودنشان وجود دارد. 

عشقی که واکنش و پاسخ متقابل داشته باشد باعث می گردد که زوجین ارتباطی خوبی را ایجاد نموده و با هم باشند اما عشقی که بدان پاسخ داده نشود و جبران نگردد باعث احساس ناامیدی، اضطراب و تنهایی شان می شود.

برخی از خصوصیات شناختی، عاطفی و رفتاری عشق و رابطه پرشور و حرارت:

افکار سرزده درباره شریک زندگی: مردم اغلب افکار ثابتی را در مورد معشوق خود تجربه می کنند. این افکار نه تنها همیشگی است بلکه تقریبا هر زمانی از شبانه روز به سراغ آن ها می آید.

آرمانی سازی از شریک زندگی و یا رابطه: افراد با چنین عشقی فکر می کنند که در مهر و علاقه آن ها هیچ خلل و اشتباهی رخ نمی دهد و رابطه شان بدون هیچ عیب و ایرادی بوده و سازگاری کامل خواهند داشت.

میل شدید به شناختن و شناخته شدن: این افراد دوست دارند همه چیز را درباره شریک زندگی شان بدانند و همین توقع را از از طرف مقابل دارند.

احساسات عمیق و قوی درباره طرف مقابل: افراد در چنین رابطه ای وقتی همه چیز خوب پیش می رود احساس خوبی دارند اما اگر بد پیش رود به شدت به هم می ریزند.

نیاز به حفظ نزدیکی فیزیکی: به خاطر جذب شدید به طرف مقابل، نیاز دارند تا از لحاظ فیزیکی در کنار هم قرار گیرند.

عشق و رابطه صمیمانه

در حالی که عشق پرشور با میزان شدت و حدّت اش مشخص می شود اما در عشق و رابطه صمیمانه سطح صمیمیت افراد مورد نظر است. این عشق صمیمیت، اعتماد، تعهد و عاطفه طرفین را در بر می گیرد. در یک رابطه طولانی مدت، عشق و رابطه پر شور پس از گذشت یکی دو سال آهسته به سمت رابطه صمیمانه می رود. در این رابطه، زوجین همچنان نسبت به هم میل شدید دارند اما از میزان آن کاسته می شود. در این نوع از رابطه، افراد عمیقا به هم اهمیت داده، به درستی همدیگر را می شناسند و در شرایط خوب و بد در کنار هم بوده و به هم متعهد هستند.

برخی از خصوصیات شناختی، عاطفی و رفتاری عشق و رابطه صمیمانه:

تعهد طولانی مدت: این رابطه، طولانی مدت بوده و تعهد زوجین نسبت به هم نیز ماندگار است.

صمیمیت عمیق: افراد در این رابطه قادرند تا هر بُعدی از خودشان را با شریکشان به اشتراک بگذارند. اشتراک متقابل احساسات و نگرانی ها یکی از نشانه های این نوع از رابطه است.

اعتماد: قطعا یکی از مهم ترین خصوصیات چنین عشقی، اعتماد عمیق طرفین است.

باید به خاطر داشت که عشق پرشور و حرارت اولیه، کوتاه تر و زودگذر است اما رابطه صمیمانه با دوام و ماندگار و متعهدانه است. 

 

تفاوت عشق پرشور و رابطه صمیمانه

منبع:

Compassionate and Passionate Styles of Love.mhtml

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا