رئبس انجمن مددکاران اجتماعی: تغییر نگرش سیاستگذاران قضائی در تعیین مجازات جرائم مختلف

رئیس انجمن مددکاری ایران از تغییر نگرش ساسیتگذاران قضایی در تعیین مجازات جرائم اجتماعی مختلف خبر داد.
به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور در گفتگویی اظهار کرد: در حال حاضر تعیین حبس‌های طولانی مدت و مجازات جایگزین این چنینی برای افرادی که مرتکب کودک آزاری می‌شوند، راه حل مناسبی برای تأدیب مجرمان فوق است.

وی در ادامه تصریح کرد: در برخی از کشورها مانند ایران که قوانین آن‌ها از فرهنگ موجود در جامعه متاثر است، مجازات اعدام نیز برای جرائمی چون برخی از موارد کودک آزاری در نظر گرفته می‌شود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: مردم توقع دارند که با عاملان ارتکاب به جرائم کودک آزاری به سرعت و در نهایت جدیت برخورد شود و  در حال حاضر نیز برخورد مسئولان دستگاه قضایی با این افراد بر اساس قوانین موجود صورت می‌گیرد.

موسوی چلک همچنین یادآور شد: تعیین مجازات اعدام برای جرائمی چون کودک آزاری تاثیری در کاهش میزان ارتکاب این جرم ندارد و در حال حاضر در همه جای دنیا بحث عدالت ترمیمی مطرح است.

وی اضافه کرد: نوع نگاه کارشناسان و صاحبنظران جرم شناسی به مجازات در خصوص جرائم حوزه اجتماعی در نقاط مختلف دنیا و از جمله در کشور ما تغییر کرده است و در اندک مواردی مجازات اعدام تعیین می‌شود و این امر ماحصل بحث و بررسی کارشناسان و تحقیقات انجام شده در این حوزه است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور تاکید کرد: تلاش سیاستگذاران حوزه اجتماعی باید در رویکردهایی متمرکز شود که اثربخشی بیشتری در تأدیب متخلفان به دنبال داشته باشد و البته نباید از موضوع پیشگیری در جرائمی چون کودک آزاری غفلت کرد.

موسوی چلک تصریح کرد: اساس کار در حوزه اجتماعی باید بر موضوع پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی گذاشته شود و به عقیده کارشناسان حقوقی و قضائی، تأثیر پیشگیری موضوعی غیرقابل انکار است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا