تحلیل هجدهمین مباحثه گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام

05-9نگاهی به تغییر و تحولات اجتماعی حاکی از اهمیت آموزش و بروزرسانی اطلاعات مددکاران اجتماعی به منظور ارتقاء عملکرد­های حرفه­ای آنان در حیطه­ های مختلف اجتماعی است. یکی از اقدامات مفید و مؤثر در راستای افزایش آگاهی مددکاران اجتماعی برگزاری دوره­ های آموزشی است. بی تردید یک دوره­ آموزشی مؤثر باید از ویژگی­هایی برخوردار باشد که به بهترین نحو نظر مخاطبان را جلب نموده و فضایی ایجاد نماید که بالاترین میزان مشارکت و یادگیری را به همراه داشته باشد. بازآموزی مددکاران اجتماعی در توسعه فردی و حرفه­ای آنان غیر قابل انکار است. آماده ­سازی مددکاران اجتماعی در مواجهه با پدیده­ ها و آسیب­های نوظهور اجتماعی نیازمند دوره­ های آموزشی با رویکرد نوین است. بر اساس اهمیت موضوع و به منظور آگاهی از دیدگاه مددکاران اجتماعی، «گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام» سؤالی را با عنوان: یک دوره آموزشی مؤثر و کارآمد باید دارای چه ویژگی­هایی باشد؟ مطرح ساخت.

بر همین اساس نظرات تمامی شرکت کنندگان در  این مباحثه گروهی جمع آوری گردید و با روش تحلیل محتوای کیفی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از منظر مددکاران اجتماعی شرکت کننده در مباحثه فوق، یک دوره آموزشی اثربخش، باید به مانند بسته ای جامع و هدفمند طراحی و اجرا گردد که تمامیت آن مورد نظر است و دارای ویژگی­های فردی آموزش گیرنده، ویژگی­های آموزش دهنده، ساختار شکلی و محتوایی آموزشی و ارزیابی شرکت کنندگان است. توجه به اثربخشی و کارآمد بودن دوره­ های آموزشی، بستری برای توانمندسازی هر چه بیشتر مددکاران اجتماعی در مواجهه با آسیب­ها و مسائل اجتماعی را فراهم می­نماید و شایسته است که نهادهای برگزار کننده از منظری جامع به طراحی و اجرای این دوره­ها همت گمارند.

جدول زیر یافته­ های حاصل از این مباحثه را نشان می­دهد.

جهت دانلود جدول مربوطه اینجا کلیک کنید.

گردآورنده: کبری واعظی | کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا