تاریخچه تکامل مددکاری اجتماعی روانپزشکی

نگاهی گذرا به تاریخچه مملو از تغییر و تحولات مددکاری اجتماعی روانپزشکی

تاریخچه تکامل مددکاری اجتماعی روانپزشکی: مددکاری اجتماعی روانپزشکی تاریخچه ای غنی و در حال تغییر و تحول دارد. در این مطلب نگاهی خواهیم داشت به تاریخچه پرتلاطم حوزه تخصصی مددکاری اجتماعی روانپزشکی. امید است برای مخاطبین این رسانه مفید و موثر واقع گردد.

تکامل مددکاری اجتماعی روانپزشکی

نگاهی گذرا به تاریخچه تغییر و تحولات حوزه تخصصی مددکاری اجتماعی روانپزشکی
پایگاه خبری اختصاصی مددکارنیوز

مددکاری اجتماعی روانپزشکی یک تخصص حیاتی در حوزه مددکاری اجتماعی است که هدف آن ارائه حمایت، مداخلات و پشتیبانی از افرادی است که با چالش های سلامت روان مواجه هستند. تاریخ سرشار این مبحث با مفاهیم در حال تغییر سلامت روان و جنبش های اصلاحات اجتماعی در هم آمیخته است.

پایه های اولیه (اواخر قرن ۱۹ تا اوایل قرن ۲۰)

 • جنبش‌های اصلاحات اجتماعی: ظهور پناهگاه ها و مراکز نگهداری و تلاش برای بهبود شرایط اجتماعی در اواخر قرن نوزدهم، ارتباط بین رفاه روانی و عوامل اجتماعی همچون فقر و نابرابری را برجسته کرد.
 • ظهور پناهگاه ها: پناهگاهها در حالی که اغلب به دلیل شرایط سخت شان مورد انتقاد قرار می گیرند، این مبحث توجه اولیه را به نیاز به مراقبت های تخصصی برای بیماران روانی جلب نمود.
 • مری ریچموند (۱۸۶۱-۱۹۲۸): یکی از چهره های کلیدی در توسعه مددکاری اجتماعی، کتاب ریچموند “تشخیص اجتماعی” (۱۹۱۷) اصول رسیدگی به پرونده را ایجاد نمود که به شدت بر مددکاری اجتماعی روانپزشکی اولیه تأثیر گذاشت (ریچموند، ۱۹۱۷).
تاریخچه تکامل مددکاری اجتماعی روانپزشکی
تاریخچه تکامل مددکاری اجتماعی روانپزشکی

تأسیس مددکاری اجتماعی روانپزشکی (اوایل قرن بیستم)

 • ۱۹۰۵: دکتر ساوتارد در بیمارستان روانپزشکی بوستون، اولین مددکار اجتماعی روانپزشکی را منصوب می‌کند و یک همکاری رسمی بین مددکاری اجتماعی و سلامت روان را آغاز می‌نماید (ریمر، ۲۰۱۲).
 • مدرسه مددکاری اجتماعی کالج اسمیت (۱۹۱۸): این برنامه پیشگامِ آموزشِ ساختاریافته برای مددکاران اجتماعی روانپزشکی بود که بر درک عمیق از بیماری روانی و رویکردهای روانی- اجتماعی تأکید داشت.
 • جنگ جهانی اول: مددکاران اجتماعی روانپزشکی به سربازان بازگشته ای که با تروما دست و پنجه نرم می کردند، کمک نمودند و تأثیر این حرفه را گسترش دادند.

تحولات اواسط قرن بیستم

 • قانون بهداشت روانی ۱۹۴۶: افزایش بودجه فدرال برای سلامت روان به گسترش سریع نقش های مددکاری اجتماعی در این بخش دامن زد.
 • نهاد زدایی (دهه ۱۹۵۰-۱۹۶۰): تغییر جهت از نهادسازی، مددکاران اجتماعی روانپزشکی را به سمت مراقبت های مبتنی بر جامعه، از جمله حمایت از شرایط زندگی، منابع و درمان سوق داد (ریمر، ۲۰۱۲).
 • رشد تخصص‌ها: حوزه‌های فعالیتیِ مددکاری اجتماعی روانپزشکی به فیلدهای تخصصی مختلفی همچون سلامت روانی کودکان و نوجوانان، انواع اعتیاد و بیماری‌های روانی شدید سوق یافت.
تاریخچه تکامل مددکاری اجتماعی روانپزشکی
تاریخچه تکامل مددکاری اجتماعی روانپزشکی

اواخر قرن بیستم تا کنون

 • قانون برابری: قوانینی که بر پوشش بیمه ایِ برابر برای موضوعات سلامت روان تأکید می کنند، از دسترسیِ گسترده تر به مراقبت و نقش یکپارچه خدمات مددکاری اجتماعی حمایت می نماید.
 • تمرین مبتنی بر شواهد: مددکاری اجتماعی روانپزشکی مداخلات تجربی بیشتری را اتخاذ کرده و شیوه‌های مبتنی بر نتیجه را ترویج می‌دهد.
 • مراقبت یکپارچه: افزایش همکاری با سایر ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی برای رسیدگیِ چندوجهی به موضوع سلامت جسمی و روانی.
 • حمایت و عدالت اجتماعی: تمرکز مداوم بر مبارزه با اَنگ، پرداختن به عوامل فرهنگی مؤثر بر سلامت روان، و تلاش برای تغییر سیاست.

جدول زمانی رویدادهای مهم در تاریخ مددکاری اجتماعی روانپزشکی

 • دهه ۱۸۹۰: ظهور خانه‌های نگهداری و آگاهی اولیه از سلامت روان در مددکاری اجتماعی
 • ۱۹۵۰: اولین مددکار اجتماعی روانپزشکی منصوب شد
 • ۱۹۱۸: کالج اسمیت آموزش رسمی مددکاری اجتماعی روانپزشکی را تأسیس کرد.
 • ۱۹۴۶: قانون سلامت روان حوزه فعالیتهای مددکاری اجتماعی روانپزشکی را گسترش داد
 • دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰: تمرکز بر مراقبت مبتنی بر جامعه، سیستم قبلی که مبتنی بر نهادسازی بود را تغییر می‌دهد
 • اواخر قرن بیستم: تأکید فزاینده بر روی تمرین و برابری مبتنی بر شواهد
 • قرن بیست و یکم: مراقبت چندوجهی، وحدت رویه و حمایت و پشتیبانی همچنان اهمیت دارد.

نتیجه گیری

رشته مددکاری اجتماعی روانپزشکی تاریخچه ای غنی و در حال تغییر و تحول دارد.

تاریخچه تکامل مددکاری اجتماعی روانپزشکی
تاریخچه تکامل مددکاری اجتماعی روانپزشکی

مددکاران اجتماعی روانپزشکی در پاسخ به تغییر نگرش ها و چشم اندازهای سیاسی- اجتماعی پیرامون سلامت روان، نقشی ضروری در ارائه مراقبت های بهداشت روانی جامع و دلسوزانه ایفا می نمایند.

ادغام بیشترِ رویکردهای نظری پیشرفته، تحقیقات در حال انجام، و پیشرفت‌های تکنولوژیکی، نویدبخشِ چشم اندازی روشن به آینده مددکاری اجتماعی روانپزشکی است.

تاریخچه تکامل مددکاری اجتماعی روانپزشکی
کاری از پایگاه خبری اختصاصی مددکارنیوز

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا