تاب آوری کودکان و نوجوانان

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

تاب آوری کودکان و نوجوانان:  لایو اینستاگرامی باشگاه تاب آوری با موضوع «راهکارهای عملیاتی ارتقاء تاب آوری کودکان و نوجوانان» با حضور میهمان این برنامه خانم مینا دشتبالی (دانشجوی مددکاری اجتماعی در کشور کانادا) و میزبانی جواد طلسچی یکتا (مدیر رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان) برگزار شد.

در مورد تاب آوری کودکان و نوجوانان بیشتر بدانید:

نویسندگان زیادی از واژه مسیر یا جهت و مسیرهای پیچیده و در هم تنیده و متفاوتی بهره برداری می­ نمایند که کارکرد و یا عملکرد آنها را در طی زمان خلاصه می­نماید. (والش ۱۹۹۸ روتر ۱۹۹۹ و گلیگان ۲۰۰۱ و پریلیتینسکی و همکاران ۲۰۰۱ و وییلیامز و همکاران ۲۰۰۱ و دهان و همکاران ۲۰۰۲)[۱] از منظر دیدگاه­های رشد یک مسیر و یا یک جهت  می­ تواند در زمانی که شرایط منجر به پیشرفت­های پایین­تر از حد انتظار و یا به طور کلی عقب گرد و پس رفت شود، منفی قلمداد گردد. مسیرهای مثبت در زمانی که فرد و یا یک خانواده یا کلاً افراد و خانواده­ ها بر شرایط دشوار و سخت فائق می­ آیند و یا این که از آن حوادث و بلایا و شرایط سخت بازگشت و احیاء موفقیت آمیزی دارند رخ می­دهد و می­تواند به آن اشاره داشته باشد.

نکات چرخشی و یا نکات عطف و برهم زننده و یا برعکس کننده و یا خلاف جهت نمایانگر زمان­هایی هستند که یک مسیر مشخص و تعیین شده تغییر جهت می­دهد، مثل مواردی که یک تغییر محیطی و یا مداخلات افراد حرفه­ ای و یا افراد درگیر در کار یک فرد و یا یک خانواده را برای شروع یک روند مثبت و یا در مسیر مثبت قرار گرفتن قادر و توانمند می­نمایند. (کوین تن و روتر ۱۹۹۸ گلیگان ۲۰۰۱ و شوفیلد۲۰۰۱)[۲]. هم چنین خاطر نشان می­شود که برخی از اوقات یک تجربه مطلوب و خوب و یا تجربه  جبران کننده و تلافی کننده و  ما به ازا می­تواند زنجیره ­ای از اثرات (تأثیر چرخه­ای) را به وجود آورد. (روتر ۱۹۸۵)[۳]. مثلاً در زمانی که دستمزد­های موقع شروع کار باعث منافع و مزایای عملی و احساسی  برای مادران تنها با میزان درآمد کم و پایین میگردد. (مناگان ۱۹۹۷)[۴].

[۱] (Walsh, 1998; Rutter, 1999; Gilligan, 2001; Prilleltensky et al., 2001; Williams et al., 2001; de Haan et al., 2002)

[۲] (Quinton and Rutter, 1988; Gilligan, 2001; Schofi eld, 2001)

[۳] (Rutter, 1985)

[۴] (Menaghan, 1997)

متن کامل این پژوهش را از اینجا دریافت نمایید.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا