باشگاه تاب آوری، سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب؛ با محوریت کُتب تخصصی تاب آوری

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

تاب آوری در نمایشگاه بین المللی کتاب: بر حسب هماهنگی ها و توافقات بعمل آمده، وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان به همراه کلیه پایگاههای اطلاع رسانی تحت هدایت و سرپرستی، پوشش رسانه ای سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب را با تمرکز بر کُتب تاب آوری و نشر ورجاوند عهده دار خواهد بود.

قابل به ذکر است ابعاد این پوشش رسانه ای شامل کلیه برنامه های نشست های تخصصی، امضاء و اهداء کُتب تخصصی امسال توسط نشر ورجاوند و …. می باشد که مستقیماً تحت پوشش رسانه ای وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان و سایر پایگاهها خواهد بود.

تاب آوری در نمایشگاه بین المللی کتاب

شایان ذکر است روز نشست: یکشنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری، از ساعت ۱۴/۰۰ الی ۱۵/۳۰، سالن کتاب نما “سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران”،شهر آفتاب می باشد.

منبع: روابط عمومی وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان

 

در مورد تاب آوری بیشتر بدانید:

برای تعریف تاب آوری چه در مفهوم و چه در عملیات بایستی به دوستون اصلی «وجود چالش و تنش» و «نتیجه خوب» تکیه زد به عبارت ساده تر این دو موضوع در هر تعریفی از تاب آوری ضرورتاً بایستی وجود داشته باشد.

هر تعریفی از تاب آوری بدون وجود یکی از این دو مولفه جامعیت لازم را نخواهد داشت.

علاوه بر دو مفهوم ضروری ” شرایط پرتنش” و ” نتیجه خوب ” در راه رسیدن به تعریفی از تاب آوری به سه بعد زمانی ، آینده ، حال و گذشته نیز بایستی توجه صورت گیرد.

آنجا که تاب آوری نقش مقابله ای دارد توان تاب آوری در زمان حال ایفای نقش میکند و آن هنگام که از بروز صدمه و آسیب پیشگیری میکند بهرمند ازقدرت موثردر آینده یا اینده نگری تاب آوری هستیم . و هنگامی که از اثر بخشی تاب آوری برای بازیابی و باز توانی پس از آسیب و صدمات و یا تروما استفاده میکنیم در واقع از تاب آوری گذشته نگر بهره جسته ایم .

در این معنا تاب آوری محدود به پیشگیری، مقابله و بازیابی و احیاء پس از ضربه نیست.

تا به اینجا به دو مولفه ( شرایط پرتنش ، نتیجه خوب) و سه وجه زمانی ( حال ، آینده و گذشته ) اشاره شد اکنون با ترسیم مربعی که اضلاع چهارگانه آن عبارتند از :
تاب آوریکار ساخت و ارایه تعریف تاب آوری را به انتها نزدیکتر میکنیم.

فرد، خانواده، جامعه، اقلیم، سامانه و سازمان تاب آور بایستی بتواند بر چالش ها غلبه کند از موانع عبور کند و صدمات احتمالی را بازسازی ، ترمیم و بازیابی کند و به اهداف خویش دست پیدا کند که بصورت خلاصه عبارتست از صرف انرژی در جهت بهبود اوضاع.

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
گردآوری و ترجمه توسط
باشگاه تاب آوری Resilience Club
دکمه بازگشت به بالا