تاب آوری در مدرسه، وظیفه ای مهم

تاب آوری در مدرسه مقوله ای آموزشی است که برای مدیریت استرس دانش آموزان اهمیت دارد. اما این آموزش برای همه حیاتی بوده و فقط مختص به مدارس تحصیلی نیست.

تاب آوری در محیطی به نام مدرسه

تاب‌آوری نوعی توانایی نجات از بدبختی است. این یک مهارت ضروری برای کنار آمدن با موانع اجتناب ناپذیر در زندگی و یکی از عوامل کلیدی موفقیت است. درس و مدرسه بدبختی نیست اما احساس و رفتار دانش آموزان به اینها مانند واکنش به یک مصیبت است! علاوه بر شرایط دشواری که ممکن است در زندگی شخصی تجربه کنند، ممکن است تحت فشار درسی، تکالیف، قلدری بقیه دانش آموزان و موارد منفی دیگری قرار بگیرند. پس باید به کمک مفهومی به نام تاب آوری در مدرسه به دانش آموزان کمک کرد تا حداقل در مدرسه تجربه و احساس خوبی داشته باشند.

تاب آوری در مدرسه بدین جهت مهم است که به دانش آموزان کمک می کند تا از اثرات روانی فشارها و تجربیات استرس زا در هر موقعیتی جلوگیری کنند. این مفهوم بیانگر داشتن یک مهارت در محیطی به نام مدرسه است. این مهارت به دانش آموز کمک می کند تا بتواند در مدرسه چالش های تحصیلی یا اجتماعی را به شیوه مثبت تفسیر و مدیریت کند. با این کار، فرد به یک دانش آموز تاب آور تبدیل می شود.

دانش آموز تاب آور
دانش آموز تاب آور

دانش آموز تاب آور

دانش آموز تاب آور با کمک مهارتی که به دست آورده، سازگاری و مواجهه با ناملایمات را از خود نشان می دهد. تاب آوری در مدرسه به شیوه های مختلفی مثل افزایش تلاش یا تمرین حل تعارض صورت می گیرد. دانش آموز تاب آور، بین مشکل اصلی و نگرانی های فرضی تمایز قائل می شود. او ذهن آگاهی را تمرین می کند و بر روی چیزهایی تمرکز می کند که می تواند آنها را کنترل کند. دانش آموز تاب آور یاد می گیرد که چطور از «حواس پرتی مثبت» استفاده کند. می توان میزان تاب آوری دانش آموزان را شناسایی کرد و آن را شکل داد. مدرسه می تواند این مهارت ها را از روش های متنوع و مختلف به دانش آموزان آموزش دهد. در واقع مدارس می توانند نه تنها مدرسه باشند، بلکه مدرسه تاب آور باشند!

مدارس تاب آور اهمیت دارند!

یک مدرسه تاب آور، در حمایت از افراد و حتی سازمان‌ها متخصص است. ماموریت مدارس تاب آور، حمایت از افراد از طریق تبدیل واکنش استرس (واکنشی) به جریان خلاق (طراحی) است. مدارس نه تنها می توانند در کنار اهداف علمی، تاب آوری را آموزش دهند، بلکه می توان مدارسی تنها مختص این هدف را تأسیس کرد. در مدارس اختصاصی تاب آوری، بسیاری از برنامه های درسی با سال ها مطالعه سیستم عصبی، آناتومی و فیزیولوژی، طب شرقی و مطالعات فرآیند شناختی تهیه شده است. این یک رویکرد منحصر به ‌فرد و بسیار سودمند برای افراد است.

مدرسه تاب آوری
مدرسه تاب آوری

مدارس تاب ‌آور می توانند یک مدل «تربیت مربی» نیز باشند. این مدل می تواند به کارکنان مدرسه مهارت‌های ذهنی/ بدنی را برای استفاده خودشان آموزش دهد و مسیرهایی را برای کاربرد مستقیم این مهارت ها در برابر دانش ‌آموزان فراهم ‌کند. پس از این نوع آموزش، کارکنان می توانند این مهارت ها را در طول حرفه خود به دانش آموزان آموزش دهند. در واقع می توان هم مربی حرفه ای پرورش داد و هم به افراد به عنوان یک مهارت شخصی، آموزش داد. بنابراین با مدرسه تاب آور، می توان اهداف مختلفی از جمله سلامت روان و جسم جامعه را عملی کرد و به پیشرفت هایی در سطح کلان و خرد رسید.

منابع:

How to be a Resilient Student When it Feels Like the World is Falling Apart | Student Learning Programs (stanford.edu)

An introduction to resilience in educational settings – THE EDUCATION HUB

Why the Resiliency School –

Services – Resilient Schools – Benson-Henry Institute (bensonhenryinstitute.org)

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا