تاب آوری درد را فرآوری می کند

از مطالب برگزیده مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایران

تاب آوری درد را فرآوری می کند و صدمات و نارسایی ها از طریق این فرآیند به سرمایه و فرصتی برای رشد و توسعه در ابعاد جدید بدل شد و چنانچه این فرایند در حد بهینه کارآ و موثر نباشد شاهد انواع اختلال در مقابله و عملکرد خواهیم بود.

این اختلالات در حوزه سلامت روانی و اجتماعی میتواند شامل : خشونت، اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و الکل، قانون شکنی و نابه سامانی در حوزه روابط فردی و غیره باشد.

تاب آوری می تواند یک چالش دیالکتیک بین عوامل خطرساز و عوامل محافظ باشد.

تاب آوری درد را فرآوری می کند

این رویکرد دیالکتیکی به این معناست که هیچکدام از عوامل موثر بر بهزیستی روانشناختی و سلامت پیروز دایمی و مطلق این کارزار نیستند و سلامت روانی به مراقبت و مواظبت مستمر نیازمند است کما اینکه در حوزه سلامت جسمانی و یا سلامتی اجتماعی هم اوضاع به همین منوال است.

از سوی دیگر عوامل بیماری زا و آسیب رسان هم پیروز همیشگی نیستند.

همانگونه که سلامتی جسمانی نیاز به مراقبت مستمر دارد، سلامتی روانی نیر محتاج توجه و مراقبت است.

تحت هر شرایطی امکان رشد و توسعه فراهم و به همان میزان امکان اختلال و صدمه مهیاست. این چالش و مقابله اساس مفهوم دیالکتیک در تاب آوری است.

چنانچه عوامل محافظ  بیرونی و درونی کارآمد نباشند جای تردید نیست که فرد با کوچکترین عامل و تهدیدی سلامتی خود را ازدست خواهد داد.

دردهای فرآوری نشده منشاء آسیب هستند و در واقع مواجهه و مقابله موفق با عوامل آسیب رسان و شرایط پرتنش در گرو فرآیند (فرآوری مشکلات) است.

یافت ابعاد جدید پس از تروما و صدمات بعبارت دیگر رشد پس از ضربه ای با تاب آوری ممکن خواهد بود.

پروتکل های مداخلاتی و درمانی دیالکتیک بخوبی با مفاهیم حمایت، مشارکت و شناخت، مانوس و زمینه مناسبی برای مطالعه و تحقیق مددکاران، روانشناسان و مشاوران گرامی خواهد بود.

افراد با حمایت و مشارکت در نگرانی ها و تجربیات یکدیگر سهیم می شوند و از این طریق اطلاعاتی متنوع و فراوان درباره مشکل و موضوع خود و سایرین و شیوه های مواجهه و مقابله با این مسایل جمع آوری میکنند. و در نهایت این مشارکت و حمایت اجتماعی است که طرحواره ها را اصلاح میکند.

هر مسأله ای حل می شود، این بیان نهایی مشارکت است.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
منبع
مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان
دکمه بازگشت به بالا