تأثیرات منفی مشاوره و مددکاری فردی و جامعه ای بر مددکار اجتماعی و چگونگی خنثی سازی آن

مددکاری اجتماعی 5وبسایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ : حوزه کار مددکار اجتماعی بسیار وسیع است و در این میان ورود در حوزه آسیب های فردی و اجتماعی از مهمترین بخشهای مداخله ای مددکاران اجتماعی است.
چه آنجا که بعنوان یک مددکار اجتماعی مشاور، به تخلیه فشارهای عاطفی مراجعی که تحت خشونتهای شدید خانوادگی قرار گرفته است پرداخته ایم، چه آنجایی که با یک قربانی آزار و تجاوز جنسی روبرو بوده و عزت نفس از دست داده اش را بر می گردانیم، چه آنوقت که به بازسازی شخصیت عاطفی یک شکست خورده عاطفی و زخمهای آن دست به گریبانیم، چه آن زمانیکه با فرزند و همسر یک معتاد به دنبال گریزگاه می گردیم، چه آنوقت که با عارضه های طلاق در کش و قوسیم، چه آن زمان که با زخمهای ناشی از فقر روبروییم، چه آن زمانی که نظاره گر گریه ها و ضجه های یک تن فروش می باشیم، چه آن زمانی که با بیمار رو به مرگ و خانواده اش صحبت می کنیم، چه آن زمانی که به دادن مرهم برای زخم خیانت همسر آستین بالا زده ایم، چه آن زمانی که به همدلی با مراجعی که در سوگ عزیزی به ماتم نشسته است پرداخته ایم، چه آن زمانی که با معلول سانحه دیده افسرده به دنبال توانبخشی هستیم و چه آن زمانی که در قامت یک اقدام گر اجتماعی مطالبه گر حقوق قشر آسیب دیده، مظلوم، بی زبان و نا آگاه به حقوق خویش به جنگ نهادها و سازمانها و گروهها می رویم و فشارهای طاقت فرسا تحمل می کنیم و تهدیدها می بینیم و بی جفایی ها برای انجام مسئولیت اجتماعی مان تحمل می کنیم.

در همه و همه هر دم و هر لحظه در معرض شدیدترین آسیب های روحی و روانی و جسمانی قرار می گیریم که ادامه آن هر تاب آوری را می شکند و جسم و روح را به صدماتی مزمن ضعیف و ضعیف تر می نماید.
در این شرایط چه باید کرد؟!!

احمد جبارزاده | مددکار اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا