بیمه واستخدام کودکان کاربالای۱۵سال قانونی است | منع کار در برخی مشاغل

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی بااشاره به سخنان وزیرکشور مبنی برآمادگی دولت برای بیمه کودکان خیابانی گفت:بیمه واستخدام کودکان کاربالای ۱۵ سال قانونی است اما این قانون نباید بهانه کار کودکان شود.

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران به نقل از مهر؛ سید حسن موسوی چلک در گفتگویی در خصوص بیمه کودکان خیابانی گفت: براساس ماده ۸۰ قانون کار، کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال کارگر نوجوان محسوب می شوند و در بدو استخدام باید توسط تأمین اجتماعی مورد آزمایشات پزشکی قرار گیرند و بیمه شوند.

وی تأکید کرد: ماده ۷۹ قانون کار نیز، کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است اما با توجه به ماده ۸۰ دولت می تواند نسبت به بیمه و استخدام کودکان بالای ۱۵ سال اقدام نماید و این موضوع کاملاً قانونی است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشوربا تأکید بر اینکه در سال ۸۰ مصوبه ای در مجلس به تصویب رسید به طوری که براساس آن کنوانسیون منع کار در مشاغل سخت آمده بود که در سال ۸۳ نیز دولت براساس آن در آئین نامه ای حدود ۳۵ تا ۳۶ محور شغلی را که کودکان نباید در آنها مشغول به کار شوند را تعیین و ابلاغ کرد.

موسوی اظهار داشت: کودکان زیر ۱۵ سال به چند گروه تبدیل می شوند. دسته اول کودکانی هستند که بدسرپرست بوده و طبق قانون مشمول حمایت های قانونی بهزیستی و نهادهای حمایتی قرار می گیرند و گروه دیگر نیز سرپرست دارند و خانواده آنها را همراهی می کند و با توجه به اینکه فقر دلیل عمده کار کودکان خیابانی محسوب می شود باید بستری فراهم کنیم که کودکان در کارهای سخت و اقداماتی که به ضرر آنهاست، مشغول به فعالیت نباشند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور با اشاره به اینکه حذف کلی کودکان کار و خیابان هیچ وقت امکانپذیر نیست تصریح کرد: باید از ظرفیت قانون کار و آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان استفاده کنیم تا بتوانیم نسبت به ساماندهی آنها اقدامات لازم را انجام دهیم تا اگر کودکی نیز مجبور شد کار کند، از سایر حقوق قانونی خود مانند آموزش، بهداشت و درمان بی بهره نماند.

به گفته وی بیمه کودکان کار و خیابان از سوی دولت که توسط وزیر کشور مطرح شده است می تواند یک راه تشویقی برای کمک و حمایت از این کودکان باشد اما نباید بهانه ای باشد تا برخی از این کودکان از آموزش محروم شوند و خانواده ها آنها را  مجبور کنند که برای کار و بیمه شدن به کارگاه ها بروند.

موسوی چلک تأکید کرد: برای برنامه ریزی و ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان باید اقدامات عملی و جدی براساس نظرات کارشناسان متخصص انجام شود تا در این میان، کودکان دچار آسیب نشوند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا