مشاور مدیرکل بهزیستی گیلان در امور مددکاری اجتماعی: ارتقا و بهبود شرایط شغلی مددکاران اجتماعی از اهداف تدوین پروتکل مددکاری اجتماعی بهزیستی می باشد

مددکاری اجتماعی به عنوان یک حرفه بین رشته ای دارای اصولی است که درارتباط با گروههای مختلف هدف موثر خواهد بود. براین اساس پروتکل تدوین شده برای گروههای هدف ضروری است.

به گزارش خبرنگار استانی مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی از گیلان؛ هاله پتکی (مشاور مدیرکل در امور مددکاری اجتماعی) عنوان کرد: مددکاری اجتماعی به عنوان یک حرفه بین رشته ای دارای اصولی است که درارتباط با گروههای مختلف هدف موثر خواهد بود. براین اساس پروتکل تدوین شده برای گرههای هدف ضروری است.

وی افزود: از مهمترین اصول حرفه ای مددکاری میتوان به اصول اخلاقی و ارزش های حرفه ای، برخورداری از دانش و مهارت و نگرش، توانایی حمایت یابی و همکاری ، مستند سازی ارزیابی، ارزشیابی اقدامات حرفه ای، استفاده از مداخلات و برنامه ریزی های درمان اقدامات، اصل راز داری حرفه ای، نظارت، رهبری و آموزش حرفه ای، توسعه حرفه ای، توجه به صلاحیت فرهنگی و ویژگی های قومی، مذهبی و نژادی گروههای هدف، بهره گیری از اطلاعات و تکنولوژی های نوین اشاره کرد.

مشاور مدیرکل در امور مددکاری اجتماعی در ادامه بیان کرد: هدف از اجرای پروتکل مددکاری (فرایند مددکاری)، ارتقا و بهبود شرایط شغلی مددکاران اجتماعی تعیین تکلیف شغلی مددکاران اجتماعی (مشخص نمودن نقش مددکاران بعنوان کارگزار، قادر ساز، مدافع، میانجی و آموزش دهنده درارتباط با وظایف شغلی)، دستیابی به سه هدف عمده مددکاری: افزایش توان حل مسأله، تقویت کار موثر، مرتبط ساختن مردم با منابع خدمت، کمک به تیم درمان (کار تیمی): مشاوره، ارزیابی، مداخله در بحران، مدیریت مورد، مجموعه ای از تعاملات بین نظام مددجو و مددکار است، که مستلزم یکپارچگی احساس، تفکر، عمل در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر است.

وی اظهار داشت: هدف نهایی از اجرای پروتکل کمک به افراد (مددکاران) تا در چارچوب درست وارد دایره مددکاری شوند.

منبع: سامانه خبری بهزیستی کشور

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا