بنیان تاب آوری آگاهی است

بنیان تاب آوری آگاهی است: مدیر مرکز تاب آوری کرمانشاه بمناسبت اول دسامبر روز جهانی ایدز ضمن اعلام این مطلب به مجله اینترنتی مددکاران اجتماعی گفت: مشاهدات بین المللی نشان داده است هر بیماری خاصی که پاندمی داشته باشد میتواند بر میزان دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی تأثیر منفی بگذارد و یا نابرابری هایی را که از قبل وجود داشته است را تشدید کند و در اغلب موارد حتی شبکه خدمت رسان را ازاولویت خارج و یا دچاراختلال کند از این رو بیماران خاص در کنار زنان و کودکان در صف اول آسیب پذیری هستند و ایشان صف اول قربانیان بحرانهای بهداشتی در تمامی ادوار بوده اند.

بنیان تاب آوری آگاهی است

این حال خوب میدانیم واکنش افراد به بیماریهای سخت درمان تحت تأثیر عوامل روانشناختی به ویژه تاب آوری قرار دارد.

بیماری ایدز تمام ابعاد بهداشتی، روانی و اجتماعی زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد افراد به این تأثیرات واکنش های متفاوتی نشان میدهند تمامی واکنش های روانشناختی که میتواند شامل افسردگی، ناامیدی، سرزنش خویشتن و اضطراب بطور مستقیم تحت تأثیر تاب آوری قرار دارد. تاب آوری فرآیند انطباق مثبت است که اغلب در این موارد صورت می پذیرد.

تاب آوری، سازگاری و انطباق مثبت برای مبتلایان به (HIV) بشدت از جانب عواملی چون برچسب و اَنگ اجتماعی، ازدست دادن کار و فرصت های شغلی، روابط خانوادگی و عاطفی از جمله طلاق آسیب میبینید.

مطالعات نشان داده است که حتی در این سطوح افرادبسته به میزان تاب آوری واکنش های متفاوتی نشان داده اند بهرحال ما امیدواریم از طریق:

  • مقابله با ننگ اجتماعی
  • شفافیت در جمع آوری اطلاعات و غربالگری
  • اقدام جمعی و توسعه مشارکت های ظرفیت های مدنی
  • حمایت بی چند و چون ازافراد درمعرض خطر و آسیب پذیر

شاهد توسعه تاب آوری در مواجهه با این مشکل جهانگیر باشیم، ما مفتخریم که به همت جامعه مدنی گام های نخست برای آموزش تاب آوری به مبتلایان این بیماری از سال ۱۳۹۷ برداشته ایم.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
گردآوری و ترجمه توسط
باشگاه تاب آوری Resilience Club
دکمه بازگشت به بالا