دکتر مصطفی اقلیما: برتری ۸۰ درصدی زنان نسبت به مردان در اداره کشو

بانوان پشت پرده متن سخنرانی وزرا: رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران در گفتگویی اظهار داشت: اینکه در خصوص تصدی پست های مدیریتی از سهمیه ۳۰ درصدی زنان که دولتمردان قول آن را داده بودند، صحبت کنیم، اشتباه است چرا که برای انتصاب مدیران، وزیران، استانداران، فرمانداران و … لایق، شایستگی، توانمندی، تجربه نیاز دارد نه نگاه جنسیتی.

بانوان پشت پرده متن سخنرانی وزرا

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران به نقل از برنا، با اجرای قانون منع بکارگیری از بازنشستگان، این سوال در اذهان عمومی ایجاد شد که چرا تنها مردان در تصدی پست های مدیریتی حضور داشته اند و جای زنان مغفول مانده است؟

در این خصوص با یک جامعه شناس گفتگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

مصطفی اقلیما، جامعه شناس و رئیس  انجمن علمی مددکاران اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا، اظهار داشت: اینکه در خصوص تصدی پست های مدیریتی از سهمیه ۳۰ درصدی زنان که دولتمردان قوا ان را داده بودند، صحبت کنیم، اشتباه است چرا که برای انتصاب مدیران، وزیران، استانداران، فرمانداران و … لایق، شایستگی، توانمندی، تجربه نیاز دارد نه نگاه جنسیتی.

وی تصریح کرد: تجربه ثابت کرده است که هنگامی که زنان در پست های حساس قرار می گیرند بسیار دقیق تر، مسئول تر و مسلط تر با امور برخورد کرده و برنامه های عملیاتی خود را با پیگیری به اجرا می رسانند که می توان گفت زنان ۸۰ درصد به نسبت مردان در اداره امور مملکت موفق تر هستند.

اقلیما بیان کرد: حتی متن سخنرانی بسیاری از وزرا توسط کارشناسان زن نوشته می شود و در ایده پردازی ها، گزارشات و تدوین برنامه ها پیشگام ترند، بنابراین مادامی که قانونگذاران کشور همگی مرد هستند، اعتماد به توانایی زنان کم بوده و هیچ گاه به مرحله اجرایی نمی رسد.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به شایسته سالاری و پاسخگویی افزود: بیشترین رای را در زمان انتخابات بانوان داده اند که اگر این همبستگی در راستای یک صداشدنشان برای تصدی در پست های مدیریتی اتفاق بیافتد به طور حتم تحول عظیمی در این خصوص رخ می دهد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا