باشگاه تاب آوری، مدرسه تاب آور با مددکاران اجتماعی

تاب آوری (به انگلیسی: Resilience) در مقابل آسیب پذیری قرار دارد کما اینکه مدرسه تاب آور هم در مقابل مدرسه آسیب پذیر قرار میگیرد.

نیازهای اجتماعی امروز خصوصاً در امر تعلیم و تربیت متنوع و متعدد شده اند. مقتضیات زمانی ایجاب می کند (مددکاری اجتماعی به انگلیسی: Social Work) به ساختار سازمانی مدرسه ها راه پیدا کند.

شاید بتوان گفت شاخص اصلی آسیب زا بودن و یا آسیب پذیری یک محیط اجتماعی سستی پیوندها ، فقدان مشارکت، تجانس و فقدان حمایت های متقابل است. وجود مددکاران در مدارس میتواند فرآیند مشارکت و امداد اجتماعی را تسهیل کند و قدرت تاب آوری مدارس و دانش آموزان را افزون کند.

ولی” تاب آوری” در روانشناسی تربیتی مورد غفلت قرار گرفته است (کاری گان و تولند، ۲۰۱۳).

نبودن مددکار اجتماعی در مدرسه به معنای عدم نیاز نیست اما پویایی، انعطاف، آمادگی و پیش بینی سازمانی از ضرورت های آموزش و پرورش است.

دسترسی آسان و سریع به امداد و حمایتهای اجتماعی وبه ویژه خدمات مددکاری برای کارکنان ، دانش آموزان و خانواده ها آنها را در عبور از مشکلات و غلبه بر چالشها و بحرانهای پیش رو یاری خواهد کرد.

وجود مددکاری اجتماعی در مدارس هم چنین میتواند اثر بخشی ادارات مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی و هم چنین اداره بهداشت و تغذیه را از طریق هم افزایی تسهیل و ارتقاء دهد.

مددکاری اجتماعی در مدرسه میتواند به تاب آوری مدرسه منجر شود. که این در نهایت به موفقیت تحصیلی دانش آموزان منجر خواهد شد (واکسمن، هووانگ ، ۱۹۹۷).

حمایت اجتماعی در مدارس میتواند خصوصا به دانش آموزان در معرض آسیب کمک کند که بر چالش ها ، ناکامی ها و شکست های دوران تحصیل غلبه کرده و راه موفقیت تحصیلی خویش را دنبال کنند.

پژوهشها نشان داده است که پیشرفت تحصیلی نیز میتواند تاب آوری را ارتقاء دهد (راتر، ۱۹۹۱). تحصیل رفتاری جامعه پسند است.

تاکید خانواده ها و تأثیرگذاری این مسأله در سبک های فرزند پروری یا تاکید خانواده ها بر تحصیل خود نیز از سوی دیگر موجب توسعه تاب آوری است (جانسون ، ۱۹۹۸).

انتظار می رود که خانواده ها، روانشناسان مدرسه، روانشناسان تربیتی، مددکاران اجتماعی ساز و کاری را فراهم کنند که این مقوله بیشتر مورد تاکید و توجه قرار گیرد، چرا که همه سرمایه ما فرزندان و دانش آموزان ما هستند و بایسته و شایسته آن است که از تمامی مؤلفه های اثرگذار در حفظ سلامت اخلاقی و اجتماعی و تقویت تاب آوری آنها بهره مند باشیم.

از مطالب برگزیده مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

تاب آوری در برابر انگ افسردگی

بیشتر بخوانید »

۱۰ نکته برای ایجاد تاب آوری

بیشتر بخوانید »

بهترین کتاب پرورش تاب آوری نوجوانان

بیشتر بخوانید »

همه چیز درباره درمان شناختی رفتاری (CBT)

بیشتر بخوانید »

نظریه “معنویت انتقادی” و کاربست آن در مددکاری اجتماعی

بیشتر بخوانید »

کتابچه راهنمای بین‌المللی تاب‌ آوری روانی اجتماعی

بیشتر بخوانید »

بهترین کتاب های سرسختی ذهنی و تاب آوری در جهان

بیشتر بخوانید »

تاب آوری آموختنی است

بیشتر بخوانید »

۵ روش برتر کاربردی در مددکاری اجتماعی

بیشتر بخوانید »

آموزش تاب آوری عاطفی چگونه است؟

بیشتر بخوانید »

تاب آوری عاطفی در مددکاری اجتماعی

بیشتر بخوانید »

مددکاری اجتماعی چیست؟

بیشتر بخوانید »

عدالت اجتماعی به عنوان یک ارزش اصلی حرفه مددکاری اجتماعی

بیشتر بخوانید »

نظریه یادگیری اجتماعی در مددکاری اجتماعی

بیشتر بخوانید »

دستیابی آسان به تاب آوری با تمرین بیشتر

بیشتر بخوانید »

کوچینگ رهبری جسمانی چیست؟

بیشتر بخوانید »

تاب آوری از فواید خویشتن‌اندیشی برای رسیدن به اهداف زندگی

بیشتر بخوانید »

استراتژی های توسعه خودآگاهی، مهارت‌های تنظیم هیجانی و تاب آوری

بیشتر بخوانید »

نشانه های ترومای دوران کودکی در تاب آوری بزرگسالان

بیشتر بخوانید »

ابعاد مثبت و منفی توسعه اجتماعی مبتنی بر دانش مددکاری اجتماعی

بیشتر بخوانید »

تاب آوری چگونه بر زندگی یک فرد تأثیر می گذارد؟

بیشتر بخوانید »

مددکاری گروهی در محیط های پزشکی و روانپزشکی به تاب آوری می انجامد

بیشتر بخوانید »

تقویت و توسعه تاب آوری از طریق پشتیبانی شبکه حامی

بیشتر بخوانید »

تکنیک های برنامه ریزی اجتماعی در مددکاری اجتماعی

بیشتر بخوانید »

اصل اهداف خاص در مددکاری اجتماعی کار با جامعه

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا