باشگاه تاب آوری و تاب آوری رسانه ای

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

باشگاه تاب آوری و تاب آوری رسانه ای: بحران کرونا بسیاری از مدیران رسانه و سرگرمی را مجبور کرده است تا ثبات بیشتر تشکیلات شان را بررسی کنند. این موضوع باعث شد که نسبت به همه چیز از عملکردهای پایه گرفته تا بنیان های مدل های کسب و کارشان را به دیده انتقاد بنگرند. بسیاری از مدیران متوجه لزوم ایجاد تغییرات در تشکیلات و نیاز به پرورش سطوح مهم تری از تاب آوری شدند.

حال که از شوک اولیه همه گیری عبور کرده ایم، مدیران رسانه ها نه تنها به دنبال بازسازی تاب آوری به عنوان نوع عملکردشان در دوران کرونا هستند بلکه به آمادگی خود در چنین بحران هایی نیز می اندیشند. در این شرایط تصمیمات هوشمندانه، زمان ایجاد اختلال حیاتی بوده اما به همان میزان نیز ساخت تشکیلاتی که به اندازه کافی در برابر چنین اختلالاتی قوی باشد اهمیت دارد.

باشگاه تاب آوری و تاب آوری رسانه ای

در رسانه و سرگرمی، روش های کوتاه مدت به طور ثابت با تغییر و تحول ساختاری تعامل دارد. سازمان ها و تشکیلات رسانه ای تاب آور با ۴ رکن کار خود را آغاز می کنند:

– مدل عملیاتی که به اندازه کافی ساده و چابک بوده تا در صورت لزوم به راحتی به جریان بیفتد و کار خود را پیش ببرد
– مدل کسب و کار که قدرتمند و مقیاس پذیر است
– مدل نیروی کار که بر ارزش های بلند مدت استوار است
– شناسایی و اندازه گیری

وقتی مدیران رسانه از تاب آوری صحبت به میان می آورند در واقع به چشم اندازی ورای بحران کرونا می نگرند. با توجه به فشارهای بی وقفه ای که از رفتار مصرف کننده، تکنولوژی شکننده و رقابت شدید ایجاد می شود تیم های مدیریتی از ضرورت سازمان های پویاتر و پایدار تر آگاه هستند. قبل از همه گیری، ۳۷% از مدیران رسانه ها اظهار داشته اند که بدون نوآوری، فعالیت شرکت هایشان تا ۵ سال آینده متوقف خواهد شد. بعد از همه گیری نیز، ۵۲% از مدیران گفته اند که این بحران نحوه عملکردشان را تغییر داده است.

در نتیجه برای تاب آوری هر چه بیشتر سازمان های رسانه ای نیاز به بازنویسی فرهنگ سازمانی است. برای انجام چنین کاری، تیم های مدیریتی باید به تغییرات عملی و راهبردی که در صنعت به وقوع می پیوندند، بپردازند. پس شناسایی خطر برای یک سوم از مدیران رسانه ای در اولویت قرار داشته که در بهبودی تاب آوری تشکیلات نقش داشته و نیازمند همت بیشتری است. بازسازی فرآیندهای داخلی سازمان ها – متناسب با اهداف آینده – باید در بستر بررسی دوباره کل مدل کسب و کار رخ دهد؛ بدین معنی که ساخت تشکیلات چابک و قدرتمند به گونه ای باشد که در برابر هر آنچه که با آن مواجه می شود چه شوک های ناگهانی جهانی تا تغییرات ساختاری مدت بلند، مقاومت نماید.

به طور کلی ۴۱% از مدیران رسانه ای چه در صنعت نشر و چاپ، چه تبلیغات، چه اخبار و سرگرمی ، چه تولید فیلم و غیره ، ساده سازی شرکت را به عنوان اولویت تجاری خود عنوان کرده اند. دستیابی به کارآیی ها از طریق ساده سازی منجر به کاهش هزینه ها و تصمیم سازی موثر در همه انواع کسب و کار ها خواهد شد که در ارتقای تاب آوری تشکیلات رسانه ای نیز موثر خواهد بود. اولویت های اصلی پیرامون ساده سازی، ادغام واحد های تجاری، بخش ها و دستورالعمل ها (۵۲%) و برون سپاری فعالیت های پشتیبان (۴۳%) خواهد بود.

منبع:

Building a resilient media and entertainment enterprise _ EY – US.mhtml

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا