بازدید منزل؛ کارابزار مهم در مددکاری اجتماعی

بازدید منزل؛ کارابزار مهم در مددکاری اجتماعی
ترجمه و گردآوری: فاطمه جعفری؛ دانشجوی دکتری تخصصی مددکاری اجتماعی

بازدید منزل در مددکاری اجتماعی: بازدید منزل یکی از کارابزارهای اساسی و مهم در مددکاری اجتماعی به شمار می رود. کارابزاری که هم می تواند به عنوان یک شیوۀ مستقل عمل نماید و منبعی برای خدمات رسانی برای مراجع و خانواده به شمار رود و هم می تواند درکنار سایر ابزارها و مهارت ها، به عنوان یک ابزار مکمل و کمکی به کار رود، اما متاسفانه این کار ابزار به اندازۀ مثلاً مصاحبه جایگاه علمی و عملی خود را در مددکاری اجتماعی نیافته است و به همین دلیل در برخی موارد توأم با برخورد و درک شخصی می شود ،به نحوی که کرامت و شأن انسانی مراجع را خدشه دار می سازد، بنابراین در وهلۀ اول لازم است مددکاران اجتماعی به این مهم توجه کنند که این کار ابزار نیز مانند سایر کار ابزارها وجهی علمی دارد و مددکاران اجتماعی قبل از باید منزل، حین بازدید منزل و بعد از آن نیازمند رعایت استانداردهایی هستند که  در این یادداشت به برخی از آن ها اشاره می شود.

بازدید منزل در مددکاری اجتماعی

۱- قبل از بازدید منزل

-قرار ملاقات را قبل از رفتن به منزل مراجه با او هماهنگ کنید.

-قبل از رفتن به بازدید منزل فرم های لازم را بررسی کنید و بر حسب هدفتان از بازدید منزل فرم های لازم را داشته باشید، مثلاً اگر هدف اصلی ارزیابی اقتصادی وضعیت مراجع است فرم ها باید متناسب با آن باشد. و بخشی از فرم ها را قبل از وارد شدن به منزل می توانید تکمیل کنید، به عنوان نمونه بخشی را که شامل اطلاعات عمومی مراجع است.

– هر بازدید منزلی بالقوه یک بحران است و شما لازم است آمادگی مقابله با بحران را داشته باشید.

-لازم است قبل از رفتن به بازدید منزل با مسایل مرتبط با فرد آشنا باشید، مثلا اگر فرد بیماری خاص مانند اعتیاد، سرطان و مانند آن دارد.

-قبل از رفتن به منزل آدرس و مسیر رفتن به منزل را وارسی کنید.

-درباره محیط همسایگی منزل مورد نظر اطلاعاتی را بدست آورید

– اگر در رابطه با منزلی که می خواهد بروید نگرانی هایی دارید می توانید همکار و دستیاری را با خود ببرید.

– زمانی که محل بازدید د رمحلۀ پر خطر قرار دارد و یا احتمال خطر را درمنزل می دهید بازدید منزل را به ساعات اولیه روز اختصاص دهید. و می توانید به همکار و یا سرپرست خود بگویید که هر ده دقیقه یکبار با شما تماس بگیرد.

– هنگامی که به بازدید منزل می روید به همکاران محل کار خود اطلاع دهید که به کدام منزل و با چه آدرس و چه زمانی و چه وسیله ای می روید.

-هنگام بازدید منزل از همراه کردن زیور آلات، اشیای گران قیمت با خود خودداری کنید.

– با اعتماد به نفس و هدفمند عمل کنید.

-کیف پول خود را دور از دسترس قرا ردهید.

– یاد بگیرید که چگونه از سلامتی خود محافظت کنید مثلاً در برخی مکانها لازم است از مواد ضد عفونی کننده دست استفاده کنید.

-هنگامی که به منزل رسیدید اگر از امنیت خود اطمینان داشتید وارد منزل شودید.

– ماشین بازدید منزل نزدیک منزلی که شما به آن رفته اید پار ک شود.

-وقتی وارد منزل می شوید هنگام ورود، نحوه خروج اضطراری و فرار را از نظر بگذرانید.

-زمانی که به بازدید منزل می روید قبل از ورود به منزل در فضای عمومی با غریبه ها صحبت نکنید  و اگر لازم به گفتگو بود بایستید و صحبت کنید نه اینکه هنگام راه رفتن گفتگو کنید.

-اگر از حیاط منزل عبور می کنید و در آن حیوانی مانند سگ هست از مراجع بخواهید امنیت شما را نسبت به آن حفظ کند.

-وارد منزل نشوید حتی اگر حش شهودی شما احساس خطر ار اعلام می کند.

-وسایلتان را درماشین بازدید منزل نگذارید.

-اگر مدارک واطلاعات در رابطه با مراجع وجود دارد قبل از رفتن به بازدید منزل آن را مطالعه کنید  چون این باعث می شود که با موضوعات مختلفی که به مراجع مربوط است آشنا شوید.

-نسبت به علایم خطر حین بازدید منزل آگاه باشید مانند مسایلی مربوط به خشونت های خانگی، مسایل مربوط به سلامت روان، مسایل مربوط به موارد قانونی.

-زمانی که به منزل وارد می شوید با اعضا ی آن خانواده، و کسانی که در آن خانه زندگی می کنند و شما فکر می کنید گفتگو با آنها به ارزیابی شما کمک می کند گفتگو کنید.

– نگرانی های خود را حین بازدید منزل می توانید با همکاران و سرپرست خود مطرح کنید

۲-هنگام بازدید منزل

  • خودتان را معرفی کنید و اگر کارت شناسایی داردید آن را نشان دهید

-زمانی که وارد خانه می شوید  برای نشستن در آن خانه اجازه بگیرید،  این به آن خانواده اجازه می دهد که احساس  کنترل روی فضا داشته باشد و این به شما کمک می کند که بهتر بتوانید رابطه بر قرا رکنید.

-هدف خود ازبازدید منزل را به اعضای خانواده بگویید .

– توانایی های مراجع را ارزیابی کنید، او چگونه با شما ارتباط برقرار می کند و با شما رابطه را ادامه می دهد  تا شما به نتیجه برسید .

-بهداشت محیط خانه را ارزیابی کنید، ئو مناسب سازی آن را به ویژه در رابطه با افراد دارای ناتوانی ارزیابی کنید.

-دربازدید منزل اهداف موسسه و اینکه آن ها چگونه و با چه شرایطی می توانند به آن ها خدمات را ارایه دهند را مطرح کنید  و اگرلازم باشد آن هارا به منابعی ارجاع دهید این کار را بکنید.

– دربازدید منزل بدون استناد و بدون ارزیابی کامل متعهد به انجام کاری نشوید .

-زمانی که وارد منزلی می شوید، اجازه دهید اول مراجع جلو برود حتی زمانی که از پله ها بالا می ریود اجازه دهی داول مراجع بالا رود.

-یک ارزیابی کلی و عمومی از منزل انجام دهید قبل از اینکه وارد منزل شوید.

-وارد منزل نشوید اگر تشخیص شما آن است که مراجع تحت تاثیر مصرف مواد مخدر و محرک است.

-ارتباط چشمی و مستقیم با هر کسی که درمنزل است داشته باشید.

-هنگام ورود به منزل کنار درب خروجی بنشینید و درصورت احساس سخطر آنجا را ترک کنید،  اجازه ندهید هیچ کس بین شما ردرب خروجی بنشیند.

-خونسرد و آرام حین بازدید منزل باشید.

-همیشه در بازدید منزل رویکرد حل مساله داشته باشید.

– اگرلازم باشد مناسب سازی منزل و شرایط آن را ببینید،  با همراهی مراجع و با اجازه او اتاق ها وفضاهای دیگر محل سکونت را باید بازدید کنید

-بعد از هر بازید منزل فوری دستان خود را بشویید.

– توصیه های عمومی

-به احسسات شهودی خود توجه کنید.

-به اطرافتان کاملاً هوشیار باشید .

-مشکلات بالقوه و احتمالی را ارزیابی کنید.

-زمانی که شما سوار اتومبیل می شوید مطمئن باشید که آن سالم است، سوخت کافی دارد، مشکلی ندارد.

– حتماً تلفن همراه داشته باشید.

– دربازدید منزل تمام تاریخچه مراجع را بدست آورید به عنوان نمونه تاریخچه خشونت خانگی، فعالیتهای مجرمانه، عضو خلافکار یا مجرم در خانواده، سابقه بیماری های جسمی و روانپزشکی

– لباس مناسب بپوشید ، با لباس مناسبی که به شما اجازه تحرک مناسب را می دهد ، کفش ها ی راحت بپوشید.

۳-بعد از بادید منزل

-زمانی که از بازدید منزل خارج می شوید حتماً به محل کار خود تماس گرفته و اطلاع دهید که از آنجا خارج شده اید.

-زمانی که می خواهید سوار ماشین شوید آن را چک کنید .

– هر شرایط غیر معمول و غیر ایمن را ثبت کنید.

– نگرانی های خود را با سرپرستتان مطرح کنید.

-چگونگی مدیریت استرس خود را آموزش ببینید  تا در بازدید های بعدی آماده شوید.

منبع:

IHSS Training  Academy

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا