اورژانس اجتماعی قابل خصوصی سازی هست / نیست؟

اورژانس اجتماعیواگذاری بخشی از خدمات اورژانس اجتماعی به بخش خصوصی را باید یکی از مسائل مهمی دانست که مدتی است درباره آن زمزمه هایی به گوش می رسد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به سیاست های کلان دولت درخصوص کاهش تصدیگری اشاره کرده و بهزیستی را پیشگام در این عرصه می داند و می گوید درصدد واگذاری سطح٣ (پایین ترین و محیطی ترین سطح خدمات) اورژانس اجتماعی به بخش خصوصی و اجرای پایلوت آن هستند، اما با توجه به نقش این اورژانس در کاهش آسیب های اجتماعی، برخی کارشناسان نسبت به خصوصی سازی چنین خدماتی هشدار می دهند و معتقدند واگذاری رسیدگی به مسائلی مانند زنان خیابانی و دختران فراری به بخش خصوصی می تواند مشکلات بیشتری برای کشور به همراه بیاورد.

کاهش تصدی گری در بهزیستی

حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تدوین دستورالعمل واگذاری سطح٣ خدمات در مرکز فوریت های اجتماعی کشور عنوان می کند: با توجه به فعالیت ۴٠٠ کلینیک مددکاری در کشور و فعالیت موسسات دیگر در زمینه آسیب های اجتماعی به شکل حرفه ای درصدد واگذاری سطح ٣ اورژانس اجتماعی بعد از نهایی شدن دستورالعمل واگذاری در مرکز فوریت های اجتماعی کشور و اجرای پایلوت آن از سوی بخش خصوصی هستیم.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به سیاست های کلان دولت درخصوص کاهش تصدیگری، بهزیستی را پیشگام در این عرصه می داند و می افزاید: ما علاوه بر پیگیری کسب مجوز استخدام برای افراد شاغل در اورژانس اجتماعی بویژه برای سطح یک و ٢ درصدد واگذاری سطح ٣ اورژانس اجتماعی هستیم و امیدواریم تدوین دستورالعمل واگذاری سطح ٣ خدمات (پایینی ترین و محیطی ترین سطح خدمات) در مرکز فوریت های اجتماعی کشور تا پایان تیر نهایی شود و پس از اجرای پایلوت آن به مدت شش ماه به همراه رفع نواقص در کل کشور تسری پیدا کند.

آسیب های اجتماعی قابل واگذاری نیست

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور جزو کارشناسانی است که واگذاری آسیب های اجتماعی و امور حاکمیتی را به بخش خصوصی درست نمی داند.
او در این باره یادآور می شود: چنین تصمیم هایی به تدبیر بیشتری نیاز دارد؛ زیرا در جایی که با مسائل زنان خیابانی و دختران فراری سروکار داریم، خصوصی سازی مشکلات بیشتری برای کشور رقم می زند.
آن طور که موسوی چلک توضیح می دهد در بخش هایی نظیر پایگاه های خدمات اجتماعی که اجتماع محور است و از اساس کار غیردولتی است، خصوصی سازی می تواند نتیجه بخش باشد، اما وقتی صحبت از مرکز مداخله و بخش هایی نظیر قرنطیه زنان خیابانی می شود خصوصی سازی پیامدهایی برای جامعه خواهد داشت.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور درباره این که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از واگذاری سطح ٣ اورژانس اجتماعی صحبت به میان آورده، اظهار می کند: در بخش مداخله، سطوح فرقی نمی کند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا