اهمیت آموزش در دنیای امروز چگونه است؟

اهمیت آموزش در دنیای امروز و آموزش مددکاری اجتماعی قابل توجه بوده و جزء فرایند های هدفمند و وسیله ای برای پرورش در حیطه های مختلف است.

اهمیت آموزش در دنیای امروز

نمی توانیم اهمیت آموزش در دنیای امروز را انکار کنیم؛ چون پایه هر سازمانی است. اهمیت آموزش در دنیای امروز، به عنوان یک فرایند هدف دار دیده می شود. این فرایند یک هدف بلند مدتی است که نیروی انسانی متخصصی را پرورش می دهد. اهمیت آموزش در دنیای امروز، به این دلیل است که دولت های ابر قدرت اقتصادی، در زمینه آموزش و پرورش نیروی انسانی متخصص، سرمایه گذاری های کلانی انجام داده اند.

شرط اصلی استخدام در هر زمینه شغلی، آموزش است. اهمیت آموزش در دنیای امروز، به قدری بالاست که اولویت اصلی برنامه های اجرایی کشور ها، آموزش می باشد. در جهانی که مدام نظم آن در حال تغییر و تحول است، نیاز ما به آموزش تشدید می شود. انطباق با این تغییرات، نیازمند آموزش می باشد که اهمیت آموزش در دنیای امروز را نشان می دهد.

مددکاری اجتماعی در دنیای امروز

اهمیت آموزش در دنیای امروز، در زمینه مددکاری نیز دیده می شود. مددکاری یک حرفه است که تلاش دارد تا مشکل فرد یا افراد نیازمند را بشناسد و به آن ها کمک کند. آموزش مددکاری اجتماعی، یک اصل آموزشی در دنیای امروزی است. مددکاری اجتماعی در دنیای امروز، شامل آموزش چگونگی ارتباط برقرار کردن با افراد دارای مشکل، چگونگی رفتار با آنها، پیگیری مشکل نیازمند و تاَثیر در بهبودی شرایط آن ها، می شود.

آموزش مددکاری اجتماعی و توانایی اجرای آن، نه تنها به خود مددکار کمک می کند بلکه به بهبودی وضعیت اجتماعی و ایجاد تغییرات قابل ملاحظه در جامعه منجر می شود. راهکار هایی که مددکار ارائه می دهد، بسیار کارگشاست. مددکاری اجتماعی در دنیای امروز، با آموزش به روز، به پیگیری و حل مشکلات مددجویان می پردازد. در این صورت است که اهمیت آموزش در دنیای امروز، مشخص می شود.

ویژگی افراد شاغل در حرفه مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی در دنیای امروز، حرفه ای بسیار مهم و حساس است. افرادی که در این حرفه مشغول هستند با توجه به اهمیت آن بایستی برخی ویژگی هایی را دارا باشند. این افراد در اول، باید به حرفه خود علاقه بسیار داشته باشند.

توانایی کنترل کردن احساسات منفی و مثبت، داشتن حس دوستی نسبت به مددجو، توانایی ایجاد ارتباط با مددجو؛ بخشی از ویژگی های شاخص فرد مددکار در زمینه مهم مددکاری اجتماعی است.

مددکاری اجتماعی، حرفه حساسی است که باید فرد مددکار نسبت به اجرای دقیق آن، توجه و کنترل کامل داشته باشد.

مددکاری اجتماعی یک حرفه و یک هنر است.

هدف چیست؟

تا حدودی، با اهمیت آموزش در جهان امروز، به ویژه آموزش مددکاری اجتماعی، آشنا شده اید. در بحث اهداف مددکاری اجتماعی، برخی اهداف بسیار مهم هستند و در اولویت قرار دارند. از اهداف مددکاری اجتماعی، ما به چند مورد مهم اشاره می کنیم.

مددکاری اجتماعی باید توان خود را نسبت به حل مسائل و سازگاری افراد مددجو با شرایط، افزایش دهد. همچنین این حرفه باید، بحران های ایجاد شده را مدیریت کند. حمایت از افراد مددجو نیز بسیار مهم است.

پس توانایی حل مسائل موجود و سازگاری افراد دارای مشکل، مدیریت بحران های ایجاد شده و حمایت از آنها، بخشی از اهداف مددکاری اجتماعی است. در واقع هر مددکار اجتماعی باید به این اهداف توجه ویژه کرده و آن ها را نسبت به سایر اهداف، در اولویت قرار دهد.

منابع

basalam.com
novin.com

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
گردآوری و ترجمه توسط
کارگروه آموزش مددکاری اجتماعی ایرانیان
دکمه بازگشت به بالا