اهمیت آموختن تاب آوری در دنیای امروز

باشگاه تاب آوری، اهمیت انکارناپذیرِ آموختن مهارت های تاب آوری در دنیای امروز

نکات برگزیده مطلب
  • یکی از شاخص های مهم در شناسایی افراد توانمند از نظر سطح سلامت روانی و اجتماعی، تاب آوری فرد است.

اهمیت آموختن تاب آوری: در جهانی زندگی می‌کنیم که با مخاطرات و تنش های بسیاری مواجه هستیم و هر روز بر شدت این تنش ها افزوده می‌شود.

این مسئله زمانی مهم می‌شود که امروزه ما نمی‌توانیم به‌ سادگی نسبت به وقوع تغییرات، عکس العمل نشان دهیم. روانشناسان سلامت به دنبال شناسایی شیوه‌هایی هستند که انسانها را در سازگاری و انطباق با مشکلات و تهدیدات زندگی کمک ‌کند، یکی از شاخص های مهم در شناسایی افراد توانمند از نظر سطح سلامت روانی و اجتماعی، تاب آوری فرد است.

یک فرد تاب آور موقعیت ناگوار را به شیوهٔ مثبت تری پردازش می‌کند و خود را برای رویارویی با آن، قوی و توانمند قلمداد می‌کند.

البته تاب آوری تنها پایداری در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی‌باشد، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است.

می‌توان گفت تاب آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی در شرایط خطرناک است. تاب آوری، بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر (در شرایط تهدید کننده) است و از این رو موجب سازگاری موفق در زندگی می شود.

اهمیت آموختن تاب آوری

اهمیت آموختن مهارت های تاب آوری در دنیای امروز

یکی از چالش های انسان عصر حاضر، عبور سالم و تاب آور از حوادث زندگی و دستیابی به رشد و شکوفایی است. تاب آوری باعث رشد فرد در تمامیِ ابعاد، کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش نشاط و حمایت اجتماعی و افزایش توانمندی فرد و جامعه می‌شود.

متاسفانه بسیاری از افراد به علت فقدان مهارتهای لازم و اساسی از جمله تاب آوری در برابر حوادث ناگوار زندگی دچار صدمه و آسیب اجتماعی می‌شوند و آینده خود را به سمت و سوی تباهی و نابودی سوق می‌دهند. بنابراین لازم و ضروری است که مدیران کشور با نگاه ویژه ای نسبت به گسترش و آموزش مهارت تاب آوری در ابعاد فردی، اجتماعی و اقتصادی با استفاده از پتانسیل سازمانهای دولتی و غیر دولتی، سمن ها و شبکه های اجتماعی برنامه‌ریزی کنند. چرا که در دنیای مُدرن امروزی که مملو از حوادث و اتفاقات ناگوار و غیرقابل پیش‌بینی می‌باشد افراد تاب آور و اجتماع و شهرهای تاب آور هستند که می‌توانند در مسیر رشد و پیشرفت گام بردارند.

اهمیت آموختن تاب آوری در دنیای امروزنویسنده : پروانه خفتان؛ کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا