انواع روش های تحقیق در مددکاری اجتماعی چیست؟

انواع مختلف روش های تحقیق مورد استفاده در مددکاری اجتماعی

انواع روش های تحقیق در مددکاری اجتماعی: در مورد انواع مختلف روش های تحقیق مورد استفاده در مددکاری اجتماعی، از جمله روش های کمی و کیفی و همچنین تحقیقات ترکیبی، بیاموزید.

انواع روش های تحقیق در مددکاری اجتماعی چیست؟

انواع مختلف روش های تحقیق مورد استفاده در مددکاری اجتماعی
پایگاه خبری اختصاصی مددکارنیوز

این مقاله مروری کوتاه بر هر یک از روش های تحقیق، همراه با مثال هایی از نحوه استفاده از آنها در تحقیقات مددکاری اجتماعی ارائه می دهد.

پژوهش مددکاری اجتماعی طیف متنوعی از روش‌ها را برای کشف، تجزیه و تحلیل و درک مسائل مختلف اجتماعی و رفتار انسانی در بر می‌گیرد.

این روش ها را می توان به طور کلی متناسب با رویکردهای تحقیقاتی کمی و کیفی طبقه بندی کرد. هر رویکرد در خدمت اهدافی متمایز و متفاوت است و نوع نگرش منحصر به فردی را ارائه می دهد.

انواع اصلی روش های تحقیق در مددکاری اجتماعی

روش تحقیق کمّی

نظرسنجی: نظرسنجی روشی متداول برای جمع آوری داده های کمّی است. از آنها می توان برای جمع آوری اطلاعات در مورد طیف وسیعی از موضوعات مانند نگرش ها، رفتارها یا تجربیات افراد استفاده کرد.

آزمایش‌ها: آزمایش‌ها روشی کنترل‌شده‌تر برای جمع‌آوری داده‌های کمّی هستند. آنها شامل تخصیص تصادفیِ شرکت‌کنندگان به گروه‌های مختلف و سپس اندازه‌گیری تأثیرات یک مداخله بر آن گروه‌ها می‌شوند.

آمار توصیفی: از آمار توصیفی برای جمع بندی و توصیف داده ها استفاده می شود. از آنها می توان برای محاسبه مواردی مانند میانگین، میانه و انحراف معیار یا ایجاد نمودارها و نمودارهای خطی استفاده کرد.

آمار استنباطی: آمار استنباطی برای استنباط در مورد یک جامعه از یک نمونه آماری استفاده می شود. می توان از آنها برای محاسبه مواردی مانند فواصل اطمینان و آزمون های فرضیه استفاده کرد.

انواع روش های تحقیق در مددکاری اجتماعی

روش تحقیق کیفی

مصاحبه: مصاحبه روشی متداول برای جمع آوری داده های کیفی است. می توان از آنها برای جمع آوری اطلاعات عمیق درباره تجربیات، افکار و احساسات افراد استفاده کرد.

مشاهده: مشاهده روش دیگری برای جمع آوری داده های کیفی است. این مبحث شامل مشاهده عملکرد افراد و ثبت رفتار آنها است.

تجزیه و تحلیل اسناد: تجزیه و تحلیل اسناد راهی برای جمع آوری داده های کیفی از اسنادی مانند پرونده ها، مقالات روزنامه ها یا پست های رسانه های اجتماعی است.

نظریه زمینه ای: نظریه زمینه ای یک روش تحقیق کیفی است که شامل توسعه نظریه ها از داده ها است.

پدیدارشناسی: پدیدارشناسی یک روش تحقیق کیفی است که بر درک تجربیات زیسته افراد تمرکز دارد.

تحقیق ترکیبی

تحقیق ترکیبی روشی پژوهشی است که روش های کمّی و کیفی را ترکیب می کند. این روش می تواند یک راه مفید برای به دست آوردن درک کامل تری از یک سوال تحقیق باشد.

سایر روشهای تحقیق

علاوه بر روش های ذکر شده در بالا، تعدادی روش های تحقیق دیگر نیز وجود دارد که می توان از آنها در مددکاری اجتماعی استفاده کرد.

این روشها عبارتند از:

نیازسنجی: نیازسنجی برای شناسایی نیازهای یک جمعیت یا جامعه استفاده می شود.

ارزیابی برنامه: ارزیابی برنامه برای ارزیابی اثربخشی برنامه های اجتماعی استفاده می شود.

مطالعات موردی: مطالعات موردی، مطالعات عمیق موارد فردی هستند.

انواع روش های تحقیق در مددکاری اجتماعی
انواع روش های تحقیق در مددکاری اجتماعی

سخن آخر

انتخاب روش تحقیق به سوال خاصی که از تحقیق پرسیده می شود بستگی دارد.

برخی از سؤالات تحقیق برای روش های کمّی مناسب تر هستند، در حالی که برخی دیگر برای روش های کیفی مناسب ترند. در برخی موارد، روش ترکیبی ممکن است بهترین گزینه باشد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا