گزارش انتخابات هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان سمنان

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ در مورخ ۹۷/۰۴/۱۰ جلسه انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی استان سمنان با حضور آقای فتایی (مسئول دفتر کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی) با همراهی آقای قبادی (از همکاران دفتر کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور)، خانم امیرجان معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان سمنان، خانم محقق مسئول مدیریت عملکرد بازرسی بهزیستی استان سمنان، خانم لطفی مسئول مراکز غیر دولتی بهزیستی استان سمنان و نیز مسئولین و نمایندگان کلینیک های مددکاری اجتماعی استان، در محل اداره کل بهزیستی استان سمنان برگزار گردید.

قابل به ذکر است طی جلسه فوق اعضای هیئت مدیره کانون استانی به ترتیب ذیل  انتخاب شدند:

آقای شاملو؛ مسئول کلینیک مهر تابان ۱۴ رأی

خانم سورمه؛ مسئول کلینیک نجوا ۱۳ رأی

آقای بلوچی؛ مسئول کلینیک وصال ۱۳ رأی

خانم ذبیحی؛ مسئول کلینیک حامی ۱۳ رأی

خانم عزالدین؛ مسئول کلینیک راه نور ۸ رأی

خانم حسنی؛ ۱۴ رأی (بعنوان بازرس اصلی)

آقای قزوینی؛ ۹ رأی (بازرس علی البدل)

شایان ذکر است در ادامه این جلسه نیز طی انتخابات داخلی، آقای ابراهیم شاملو بعنوان رئیس هیئت مدیره، خانم زهرا ذبیحی به عنوان مدیر عامل، خانم رعنا سورمه به عنوان خزانه دار و آقای ناصر بلوچی و خانم منیره عرالدین به عنوان عضو انتخاب شدند.

منبع: روابط عمومی کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا