گزارش اقدامات کلینیکهای مددکاری اجتماعی استان کرمانشاه در مناطق زلزله زده تا امروز + تصاویر

اقدامات مراکز مددکاری کرمانشاه:  بدینوسیله مجموعه اقدامات کلینیک های مددکاری اجتماعی استان کرمانشاه در مناطق زلزله زده آن استان، که به شکل مستمر و عمدتاً شبانه روزی بوده است به صورت خلاصه شده شرح ذیل می باشد:

اقدامات مراکز مددکاری کرمانشاه

۱- یکی از گروههای هدف تیم تخصصی کلینیکهای مددکاری اجتماعی استان کرمانشاه، ارزیابی وضعیت کودکان و توجه به نیازهای آنها بوده است

۲- از دیگر اقدامات تیم تخصصی کلینیکهای مددکاری اجتماعی استان کرمانشاه ارزیابی وضعیت اسکان خانوادها و پیگیری کانکس و چادر برای آنها بوده است.

۳- اقدامات تیم تخصصی کلینیکهای مددکاران اجتماعی استان کرمانشاه در خصوص ارزیابی وضعیت مکان های آموزشی و بهداشتی روستاها و میزان خسارت وارده

۴- اقدامات تیم تخصصی کلینیکهای مددکاری اجتماعی استان کرمانشاه ارزیابی در خصوص وضعیت زنان سرپرست خانوار و ارائه گزارش به اداره کل بهزیستی استان

۵- اقدامات تیم تخصصی کلینیکهای مددکاری اجتماعی استان کرمانشاه در خصوص رساندن نیازهای اولیه به دست زلرله زدگان‌

۶- اقدامات تیم تخصصی کلینیکهای مددکاری اجتماعی استان کرمانشاه در خصوص ارائه گزارش و تحلیل وضعیت به مسئولین استانی و کشوری

۷- اقدامات تیم تخصصی کلینیکهای مددکاری اجتماعی استان کرمانشاه در خصوص ارائه گزارش در میزان تخریب منازل روستایی

منبع: روابط عمومی کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان کرمانشاه

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا