اعضاء اتاق فکر مجموعه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان “قسمت دوم” + رزومه

آشنایی با سجاد مجیدی پرست
معرفی تیم تخصصی وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان “قسمت دوم”

– کارشناس علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی دانشگاه خوارزمی؛
– کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی؛
– دانشجوی دوره دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی؛
– مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی؛
– نویسنده ۵ جلد کتاب تخصصی در حوزه مددکاری اجتماعی و مشاوره؛
– مدیرعامل موسسه رهپویان امید روشن البرز؛
– مدیر پژوهش کلینیک مددکاری اجتماعی هانا؛
– مولف بیش از ۱۶ مقاله علمی و تخصصی در فصلنامه های داخلی و خارجی؛
– ارائه ۴ مقاله به صورت سخنرانی و پوستر در همایش؛
– مدرس بیش از ۵۰ کارگاه آموزشی در حوزه اجتماعی.
============
کانال مجموعه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا