اصول ارتباطات در مددکاری اجتماعی

برقراری ارتباط موثر یکی از مهم ترین مهارت های مددکاران اجتماعی است

اصول ارتباطات در مددکاری اجتماعی: برقراری ارتباط یکی از مهم ترین مهارت های مددکاران اجتماعی است. ارتباطات در مددکاری اجتماعی برای ایجاد روابط با گروه هدف، ارزیابی نیازهای آنها و ارائه مداخلات موثر ضروری است.

اصول ارتباطات در مددکاری اجتماعی

کاری از کارگروه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

برقراری ارتباط یکی از مهم ترین مهارت های مددکاران اجتماعی است. ارتباطات در مددکاری اجتماعی برای ایجاد روابط با گروه هدف، ارزیابی نیازهای آنها و ارائه مداخلات موثر ضروری است.

اصول ارتباطی اساسی در مددکاری اجتماعی

تعدادی از اصول ارتباطی که در مددکاری اجتماعی وجود دارد و رعایت آنها برای مددکاران اجتماعی ضروری است عبارتند از:

 • گوش دادن فعال: این به معنای توجه به آنچه که مراجع می گوید، گوش دادن چه به صورت کلامی و چه غیرکلامی است. همچنین به معنای پرسیدن سؤالات شفاف و همچنین خلاصه نمودن نکات اصلی مطروحه از جانب مراجع است.
 • همدلی: یعنی درک احساسات و دیدگاه های مراجع. همچنین به معنای انتقال آن احساس و درک و استدلال به مراجع است.
  احترام: این بدان معناست که بدون توجه به شرایط مراجع، محترمانه رفتار کنید. همچنین به معنای اجتناب از قضاوت در مورد مراجع می باشد.
 • وضوح: این به معنای برقراری ارتباط به روشی است که واضح و قابل درک باشد. همچنین به معنای استفاده از زبانی است که متناسب با سطح درک مراجع باشد.
 • صداقت: این به معنای صادق بودن با مراجع است، حتی زمانی که شرابط دشوار است. همچنین به معنای صادق بودن در مورد محدودیت ها و ارزشها و باورهای فکری و اعتقادی مددکار می باشد.

پیروی از این اصول ارتباطی می تواند به مددکاران اجتماعی کمک کند تا اعتماد متقابل با مراجعین خود ایجاد نمایند، نیازهای آنها را به طور دقیق ارزیابی کنند و مداخلات مؤثری ارائه دهند.

اصول ارتباطات در مددکاری اجتماعی
اصول ارتباطات در مددکاری اجتماعی

ارتباط موثر در مددکاری اجتماعی

در اینجا چند نکته اضافی برای ارتباط موثر در مددکاری اجتماعی آورده شده است:

 • از زبان بدن و لحن صدای خود آگاه باشید. اینها می توانند به اندازه کلمات شما ارتباط برقرار کنند.
 • به فرهنگ و ارزش های مراجع احترام بگذارید. از زبانی استفاده کنید که متناسب با فرهنگ مراجع تان باشد و از هرگونه فرضیات در مورد ارزش های مراجع خودداری کنید.
 • از وضعیت عاطفی مراجع آگاه باشید. سبک ارتباطی خود را بر این اساس تنظیم کنید.
 • صبور باشید. ممکن است برقراری اعتماد فی مابین شما و مراجع مشمول زمان شود (طول بکشد) تا مراجع با شما ارتباط برقرار کند.

برقراری ارتباط موثر با گروه هدف، یک مهارت اساسی در مددکاری اجتماعی و برای مددکاران اجتماعی است.

مددکاران اجتماعی با رعایت اصول ارتباطی و استفاده از نکات مهم در این مبحث می توانند روابط مستحکمی با مراجعین شان ایجاد کرده و خدمات موثری به آنها ارائه دهند.

اصول ارتباطات در مددکاری اجتماعی
اصول ارتباطات در مددکاری اجتماعی

اصول ارتباطات در کار عملی مددکاری اجتماعی

در اینجا چند نمونه از نحوه به کارگیریِ اصول ارتباطات در کار عملی مددکاری اجتماعی آورده شده است:

 • یک مددکار اجتماعی که با یک مراجع درگیر با بیماری اعتیاد دست و پنجه نرم می کند ممکن است از مهارت های گوش دادن فعال برای کمک به مراجع جهت کشف احساسات وی در مورد بیماری اعتیادش استفاده کند.
 • یک مددکار اجتماعی که با خانواده‌ درگیر با خشونت خانگی کار می کند، ممکن است از مهارت‌های همدلی برای کمک به اعضای خانواده جهت احساس درک و حمایت استفاده کند.
 • یک مددکار اجتماعی که با گروهی از کودکانی که قلدری را تجربه می‌کنند کار می‌کند، ممکن است از مهارت‌های وضوح برای کمک به کودکان در درک پویایی قلدری و نحوه برخورد با آن استفاده کند.

مددکاران اجتماعی با پیروی از اصول اساسی ارتباطات می توانند روابط قوی با مراجعین‌شان ایجاد کنند، نیازهای آنها را به طور دقیق ارزیابی نموده و مداخلات مؤثری ارائه دهند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا