استراتژی های توسعه خودآگاهی، مهارت‌های تنظیم هیجانی و تاب آوری

استراتژی‌های کمک به مراجعان برای توسعه خودآگاهی، مهارت‌های تنظیم هیجانی و تاب آوری بیشتر

هدف این استراتژی‌ها کمک به مراجعان برای توسعه خودآگاهی، مهارت‌های تنظیم هیجانی و تاب آوری بیشتر است که در نهایت آنها را قادر می‌سازد تا پنجره‌ای وسیع‌تر از تحمل را حفظ کنند.

۶ استراتژی برای گسترش پنجره تحمل

استراتژی های توسعه خودآگاهی، مهارت‌های تنظیم هیجانی و تاب آوری
کاری از پایگاه خبری اختصاصی مددکارنیوز

درمانگران می توانند از استراتژی های مختلفی برای کمک به مراجعان جهت گسترش پنجره تحمل خود استفاده کنند. در درجه اول، استراتژی ها حول محور افزایش ظرفیت مراجع برای مدیریت استرس و تنظیم موثر احساساتشان متمرکز است.

برخی از رویکردهای رایج برای گسترش پنجره تحمل

۱. آموزش روانی

ارائه اطلاعات به مراجعان در مورد پنجره تحمل و چگونگی تأثیر استرس بر بدن و ذهن می تواند به آنها کمک کند تا پاسخ های خود را بهتر درک کنند (وسلی و همکاران، ۲۰۰۸).

آموزش روانی به مراجعان این امکان را می دهد که تشخیص دهند چه زمانی به لبه های پنجره خود نزدیک می شوند و راهبردهای مقابله ای را به طور فعال اجرا کنند.

۲. تکنیک های ذهن آگاهی و زمینه سازی

تمرین‌هایی مانند مدیتیشن، ذهن آگاهی، تمرین‌های تنفس عمیق و تکنیک‌های زمینه‌سازی می‌تواند به مراجع کمک کند تا بر شرایط حال حاضرش متمرکز بماند و به احساسات بدنی خود متصل شود (Follette و همکاران، ۲۰۰۶).

این تکنیک ها می توانند به ویژه برای تنظیم احساسات و مدیریت علائم بیش از حد برانگیختگی با آرام کردن سیستم عصبی و کاهش اضطراب مفید باشند.

استراتژی های توسعه خودآگاهی، مهارت‌های تنظیم هیجانی و تاب آوری
استراتژی های توسعه خودآگاهی، مهارت‌های تنظیم هیجانی و تاب آوری

۳. آموزش مهارت تنظیم هیجان

درمانگران مهارت های خاصی را برای تنظیم احساسات و سطوح فیزیولوژیکی به مراجع آموزش می دهند. این ممکن است شامل تکنیک‌هایی مانند آرام‌سازی پیشرونده عضلانی، تصویرسازی هدایت‌شده یا فعالیت‌های خود آرام‌بخش حسی باشد (راوش و همکاران، ۲۰۰۶).

با یادگیری تعدیل سطوح برانگیختگی، مراجعان می توانند پنجره تحمل خود را گسترش دهند و به طور مؤثرتری با عوامل استرس زا کنار بیایند.

۴. رویکردهای آگاه از تروما

برای مراجعانی که تروما را تجربه کرده‌اند، درمانگران از مداخلات آگاهانه از تروما برای رسیدگی به زخم‌های عاطفی زمینه‌ای و ایجاد تاب آوری استفاده می‌کنند. این ممکن است شامل تکنیک هایی مانند درمان شناختی- رفتاری متمرکز بر تروما، حساسیت زدایی و پردازش مجدد حرکات چشم، یا تجربه جسمانی باشد (ووگان و همکاران، ۱۹۹۴).

این رویکردها به مراجع کمک می کند تا خاطرات و احساسات آسیب زا را در یک محیط امن و حمایتی پردازش کند و به تدریج ظرفیت آنها را برای تحمل پریشانی گسترش دهد.

۵. بازسازی شناختی

درمانگران به مراجع کمک می کنند تا الگوهای فکری و باورهای ناسازگاری را که به اختلال در تنظیم عاطفی کمک می کند، شناسایی و به چالش بکشند.

با تغییر چارچوب تفکر منفی یا فاجعه‌آمیز، مراجعان می‌توانند روش‌های انطباقی‌تری برای تفسیر و پاسخ به عوامل استرس‌زا ایجاد کنند، که به آنها کمک می‌کند تا در پنجره تحمل خود باقی بمانند.

استراتژی های توسعه خودآگاهی، مهارت‌های تنظیم هیجانی و تاب آوری
استراتژی های توسعه خودآگاهی، مهارت‌های تنظیم هیجانی و تاب آوری

۶. آموزش مهارت های بین فردی

توسعه روابط بین فردی سالم و شبکه های حمایتی برای گسترش پنجره مدارا ضروری است. درمانگران ممکن است مهارت‌های ارتباطی مؤثر، تکنیک‌های تعیین مرز و راهبردهای حل تعارض را برای بهبود روابط و کاهش عوامل استرس‌زای رابطه به مراجع آموزش دهند.

به طور کلی، هدف این استراتژی‌ها کمک به مراجعان برای توسعه خودآگاهی، مهارت‌های تنظیم هیجانی و تاب آوری بیشتر است که در نهایت آنها را قادر می‌سازد تا پنجره‌ای وسیع‌تر از تحمل را حفظ کنند.

استراتژی های توسعه خودآگاهی، مهارت‌های تنظیم هیجانی و تاب آوری
کاری از پایگاه خبری اختصاصی مددکارنیوز

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا