ارزش های اسلامی و مددکاری اجتماعی

چالش ها و فرصت های مددکاری اجتماعی در جامعه مسلمانان

ارزش های اسلامی و مددکاری اجتماعی: ارزش های اسلامی برای عملکرد مؤثر مددکاری اجتماعی ضروری هستند. مددکاران اجتماعی که با این ارزش‌ها هدایت می‌شوند، می‌توانند تغییرات واقعی در زندگی مراجعین و گروه هدف شان ایجاد نمایند.

ارزش های اسلامی و مددکاری اجتماعی

تعدادی از ارزش ها و مؤلفه های اسلامی هستند که مربوط به مددکاری اجتماعی می باشند.

ارزش ها و مؤلفه های اسلامی عبارتند از:

عدالت: اسلام به ما می آموزد که همه مردم یکسان آفریده شده اند و شایسته است که با آنها عادلانه رفتار شود. مددکاران اجتماعی متعهد به ترویج عدالت و برابری در جامعه هستند.

شفقت: اسلام به ما می آموزد که نسبت به دیگران، به ویژه کسانی که در رنج هستند، مهربان باشیم. مددکاران اجتماعی با ارزش شفقت در کار خود هدایت می شوند.

سودمندی: اسلام به ما می آموزد که برای دیگران سودمند باشیم. مددکاران اجتماعی متعهد به کمک به مردم و تبدیل جهان به مکانی بهتر هستند.

تواضع: اسلام به ما می آموزد که متواضع باشیم و به دیگران خدمت کنیم. مددکاران اجتماعی متعهد هستند که با تواضع و احترام به مراجعین خود خدمت کنند.

صداقت: اسلام به ما می آموزد که درستکار و امانت دار باشیم. مددکاران اجتماعی متعهد به حفظ استانداردهای اخلاقیِ بالا در کار خود پایبند می باشند.

ارزش های اسلامی برای عملکرد مؤثر در حرفه مددکاری اجتماعی ضروری هستند. مددکاران اجتماعی که با این ارزش‌ها هدایت می‌شوند، می‌توانند تغییرات واقعی را در زندگی مراجعین و جوامع شان ایجاد نمایند.

ارزش های اسلامی و مددکاری اجتماعی
ارزش های اسلامی و مددکاری اجتماعی

اصول اسلامی مددکاری اجتماعی

یک سری اصول اسلامی وجود دارد که مربوط به مددکاری اجتماعی است.

اصول اسلامی مددکاری اجتماعی عبارتند از:

کل نگری: اسلام می آموزد که همه ما به هم مرتبط هستیم و رفاه ما به رفاه دیگران بستگی دارد. مددکاران اجتماعی با در نظر گرفتن نیازهای جسمی، عاطفی، اجتماعی و معنوی مراجعین خود، رویکردی جامع نسبت به کار خود دارند.

احترام: اسلام به ما می آموزد که به همه مردم صرف نظر از نژاد، مذهب، جنسیت و موقعیت اجتماعی احترام بگذاریم. مددکاران اجتماعی متعهد هستند که با مراجعین شان با احترام و وقار رفتار کنند.

رازداری: اسلام به ما می آموزد که اسرار دیگران را حفظ کنیم و به حریم خصوصی دیگران احترام بگذاریم. مددکاران اجتماعی متعهد به حفظ محرمانه بودن اطلاعات مراجعین خود هستند.

توانمندسازی: اسلام به ما می آموزد که به دیگران کمک کنیم تا خودکفا شوند. مددکاران اجتماعی متعهد به توانمندسازی مراجعین خود برای کنترل زندگی شان هستند.

الگوهای اسلامی مددکاری اجتماعی

تعدادی الگوی اسلامی مددکاری اجتماعی ایجاد شده است. این الگوها مبتنی بر ارزش ها و مبانی اسلامی است.

چند نمونه از الگوهای اسلامی مددکاری اجتماعی عبارتند از:

الگوی زکات: زکات یکی از ارکان پنج گانه اسلام است. این مبحث مالیات اجباری است که بر ثروت مسلمانانی که معیارهای خاصی را دارند پرداخت می شود. درآمد حاصل از زکات صرف کمک به فقرا، نیازمندان و مستضعفان می شود. مددکاران اجتماعی می توانند از مدل زکات برای توسعه و اجرای مداخلات مددکاری اجتماعی استفاده کنند.

الگوی وقف: وقف یک موقوفه خیریه اسلامی است. این روشی است برای اهدای اموال یا ثروت برای استفاده دائمی در امور خیریه. مددکاران اجتماعی می توانند از مُدل وقف برای توسعه و تداوم برنامه ها و خدمات مددکاری اجتماعی استفاده کنند.

الگوی جامعه اسلامی: این الگو بر اساس اصل مسئولیت جامعه در قبال رفاه اجتماعی است. مددکاران اجتماعی می توانند از این الگو برای بسیج جامعه اسلامی برای ارائه حمایت و خدمات به اعضای خود استفاده کنند.

الگوی خانواده اسلامی: این الگو بر این اصل استوار است که خانواده واحد اولیه رفاه اجتماعی است. مددکاران اجتماعی می توانند از این مُدل برای تقویت خانواده ها و کمک به آنها برای مقابله با چالش ها استفاده کنند.

اینها تنها چند نمونه از الگوهای اسلامی مددکاری اجتماعی است. مُدل های بسیار دیگری نیز وجود دارند که در نقاط مختلف دنیا ساخته شده و در حال استفاده هستند.

ارزش های اسلامی و مددکاری اجتماعی

نقش مددکاران اجتماعی در جامعه مسلمانان

مددکاران اجتماعی نقش مهمی در جامعه مسلمانان دارند. آنها در محیط های مختلفی از جمله مدارس، بیمارستان ها، کلینیک های سلامت روان و آژانس های خدمات اجتماعی کار می کنند. آنها طیف وسیعی از خدمات از جمله مشاوره، مدیریت پرونده و وکالت را ارائه می دهند.

مددکاران اجتماعی در جامعه مسلمان اغلب برای رسیدگی به مسائلی مانند فقر، تبعیض، خشونت خانگی و کودک آزاری فراخوانده می شوند. آنها همچنین برای ترویج عدالت اجتماعی و برابری در جامعه مسلمانان تلاش می کنند.

چالش ها و فرصت های مددکاری اجتماعی در جامعه مسلمانان

مددکاران اجتماعی در جامعه مسلمان با تعدادی چالش روبرو هستند. یکی از چالش ها عدم آگاهی بسیاری از مسلمانان از خدمات مددکاری اجتماعی است. چالش دیگر، مشکلات مرتبط با جستجوی مراقبت های بهداشت روان است.

با وجود این چالش ها، تعدادی فرصت برای مددکاری اجتماعی در جامعه مسلمانان نیز وجود دارد. جامعه مسلمانان جامعه ای در حال رشد و متنوع است. تقاضای فزاینده ای برای خدمات مددکاری اجتماعی از سوی مسلمانان در هر سن و پیشینه ای وجود دارد.

مددکاران اجتماعی در جامعه مسلمانان این فرصت را دارند که در زندگی گروه هدف و جوامع خود تغییرات واقعی ایجاد نمایند. آنها می توانند به کاهش فقر و نابرابری، ترویج عدالت اجتماعی و تقویت خانواده ها کمک کنند.

منابع

اسلام و مددکاری اجتماعی: مروری بر ادبیات نوشته محمد عمار (۲۰۰۹)
مددکاری اجتماعی اسلامی: چارچوب نظری توسط محمد ع. عمر (۲۰۱۰)
مددکاری اجتماعی با مسلمانان: بینش هایی از آموزه های اسلام توسط احمد اول ساکر (۲۰۱۳)
اسلام و عدالت اجتماعی: دیدگاهی جدید در مورد مددکاری اجتماعی نوشته عبدالوهاب هگی (۲۰۱۵)
مددکاری اجتماعی و جامعه مسلمانان: راهنمای تمرین‌کنندگان اثر عبدالکریم السامرایی (۲۰۱۷)

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا