اثرات رسانه های اجتماعی بر تاب آوری افراد

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

اثرات رسانه های اجتماعی بر تاب آوری: امروزه رسانه های اجتماعی منبع مهمی برای دریافت اطلاعات محسوب می شوند خصوصا زمانی که افراد در موضع تردید و و عدم رضایت از منابع اطلاعاتی موجود قرار دارند. با گذشت زمان، رسانه های اجتماعی و کانال های مختلف شبکه های مجازی دلیلی برای فعالیت افراد در فضای مجازی شناخته شد و این فعالیت، هم افزایش حمایت اجتماعی و هم کاهش ناراحتی افراد را ایجاد نموده است که در دوران بحران و میزان تاب آوری افراد، مهم تلقی می شود.

اثرات رسانه های اجتماعی بر تاب آوری

در اینجا به طور مختصر به اثرات مثبت و منفی استفاده از رسانه های اجتماعی بر روی تاب آوری می پردازیم.

اثرات مثبت:
اثرات مثبت استفاده گسترده از رسانه های اجتماعی بر روی سلامت افراد بیان شده است. در ابتدا باید بگوییم که رسانه های اجتماعی ، احتمال انزوای اجتماعی را کاهش داده همانطور که افزایش در ارتباط ، حس تعلق را افزایش می دهد و حس تنهایی افراد را کم می کند. دوم، رسانه های اجتماعی میزان ناراحتی افراد را نیز کم کرده است چون باعث افزایش پتانسیل ارتباط کلامی گردیده است خصوصا که این ارتباطِ رو در رو در پاندمی کرونا محدود شده است. سوم، رسانه های اجتماعی میزان حمایت اجتماعی از طرف گروه ها، اعضای خانواده، حلقه دوستان وجامعه را افزایش داده است زیرا در زمانی زندگی می کنیم که با دنیای بیرون ارتباط کمتری داریم. حمایت مثبت اجتماعی، افراد را در برابر استرس مصون داشته و در رشد تاب آوری آن ها در مقابله با مشکلات موثر است. چهارم، مطالعات نشان داده است که استفاده از رسانه های اجتماعی همراه با کاهش افسردگی و حس تنهایی و افزایش عزت نفس بوده است.

در نتیجه، فعالیت در فضای مجازی تاب آوری را به خوبی ارتقاء داده است. رسانه های اجتماعی شامل فعالیت های مختلف مجازی مثل استفاده افراد از پروفایل ها، گذاشتن نظرات و به اشتراک گذاری تصاویر و ویدئو هاست که بر عمق و میزان ارتباط اثرگذار است و افراد را قادر می سازد تا شبکه ها و صفحات اجتماعی خود را ایجاد نموده و میزان حمایت اجتماعی از همدیگر را بهبود بخشند.

اثرات منفی:
در کنار اثرات مثبت استفاده از رسانه های اجتماعی و مجازی قطعا اثرات منفی نیز وجود دارد. این موضوع که استفاده از رسانه های اجتماعی در بین تمامی سنین محبوب بوده مورد بحث است چون اغلب تحقیقات آکادمیک بر نوجوانان و جوانان متمرکز است. نمونه های پژوهشی به نحوه استفاده از رسانه های اجتماعی و ارتباط آن با نتایج سلامتی می پردازند. برای مثال یک بررسی طولی اخیر نشان داده است که استفاده از شبکه اجتماعی فیسبوک اثر منفی بر سلامت روان دارد. مطالعه ای دیگر در همین زمینه به تاثیر استفاده از فیسبوک بر تضعیف سلامت ذهنی به مرور زمان در بین جوانان پرداخته است. در نتیجه نمی توان منکر نتایج منفیِ استفاده از شبکه های مجازی و نشانه های سلامت روان بین نوجوانان و جوانان شد.

یا در تحقیقات دیگری از سمت خود نوجوانان و والدینشان گزارش شده است که به دلیل استفاده از فضای مجازی دچار ناراحتی های چون ترس از دست دادن، تنهایی، بیش فعالی، اضطراب و افسردگی شده اند.

آگاهی افراد در استفاده از فضای مجازی
باید دانست که افراد در چنین فضاهایی به دنبال تبادل اجتماعی ، نظیر تبادل اطلاعات و نظرات می باشند و شبکه نه های اجتماعی به صورت تصادفی، عمدی و یا خود به خودی میزان تاثیرگذاری بر دیگران را در روابط میان فردی افزایش می دهد.

به صورت واضح می توان گفت تاثیرات مثبت استفاده از رسانه های اجتماعی در بین افرادی است که با این شبکه ها آشنا بوده و از آن ها برای اهداف مختلف و معین به درستی استفاده می کنند. این افراد نسبت به تفاوت های شبکه ها آگاه بوده و به گونه ای از این فضا استفاده می نمایند تا تشکیل ارتباطات جدید که از پیوند های ضعیف به سوی پیوند های قوی تر می رود را تسهیل نمایند.

اما اثرات منفی در بین اشخاصی _خصوصا نوجوانان_ است که به صورت افراط گونه از این فضا استفاده می کنند که موجب کاهش تاب آوری شان به دلیل عدم آگاهی لازم در بکارگیری این فضا می باشد.

منبع:

Social Media and Resilience in the COVID-19 Crisis.mhtml

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا