اثرات آموزش سراسری تاب آوری بر کنترل و کاهش خشونت اجتماعی

آموزش سراسری تاب آوری: در این مطلب به میزان اثربخشی مبحث آموزش سراسری تاب آوری بر کنترل و کاهش پدیده خشونت در جامعه می پردازیم.

آموزش سراسری تاب آوری و کاهش خشونت اجتماعی
آموزش سراسری تاب آوری و کاهش خشونت اجتماعی

خشونت به این معنا است که از قدرت فیزیکی یا تهدیدات استفاده کنیم تا به صورت عامدانه‌ آسیب فیزیکی، اقتصادی و غیره بر یک فرد یا گروهی از افراد که پذیرا یا شایسته‌ی آن رفتار‌ها نمی‌باشند، وارد کنیم. مردمی که دارای خشونت اجتماعی هستند، نمی‌توانند عواقب اعمال خود در جامعه را به درستی در مقابل چشمانشان تصور کنند و قادر به کنترل عملکرد‌های خشونت‌بار خود نیستند.

از رویکرد‌های مهم در برابر خشونت اجتماعی، خودداری از القای شرم و سرزنش نمودن این رفتار می‌باشد. در عوض، تامین خدمات روانی و ارائه‌ی آموزش‌ها در خصوص افزایش تاب‌آوری از ملزومات تقابل با خشونت جمعی است.

تمرین تاب‌آوری می‌تواند سطح خوش‌بینی، امید و اعتماد‌به‌نفس را در افراد خشن افزایش دهد.

تامین یک زندگی اجتماعی مثبت برای افراد دارای خشونت، به آن‌ها کمک می‌کند تا توانایی تاب‌آوری را کسب کرده با سربلندی از حوادث ناگوار بیرون آیند.

تاثیرات آموزش فراگیر ملی تاب‌آوری بر ترویج و توسعه‌ی مهربانی اجتماعی

هدف اصلی که در آموزش فراگیر تاب‌آوری دنبال می‌شود، کمک به مردم جهت به کار بردن راهکار‌های طولانی‌مدت برای رویارویی با فشار‌ها و حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی می‌باشد. رسانه‌های ملی یا تامین اطلاعات کاربردی، راهنمایی مردم جهت ارزیابی عواقب تصمیماتشان، سوق دادن مردم به سمت تصمیمات مناسب و قدرت نفوذی که دارند به مردم در پاسخ‌دهی مناسب در قبال مسائل روز کمک می‌کنند.

حمایت و مهربانی اجتماعی میان کنش‌های اجتماعی هستند که با حفظ تداوم، یک رابطه‌ی همدلانه ایجاد ‌کرده در نهایت منجر به ایجاد یک شبکه‌ی‌ امن می‌شوند. افزایش اعتماد‌به‌نفس، احساس تعلق به یک گروه و تاب‌آوری به عنوان انواع حمایت اجتماعی شناخته می‌شوند. در واقع برقراری ارتباط در سایه‌ی مهربانی اجتماعی به مردم کمک می‌کند تا با شرایط سخت به خوبی مقابله کنند.

عناصر تاب‌آوری که رسانه‌ها در احقاق آن‌ها نقش بسزایی دارند: جمع‌آوری اطلاعات در مورد حادثه: افراد جهت مدیریت واکنش خود و تصمیم‌گیری صحیح هنگام بحران‌ها، به اطلاعات کافی در مورد وضعیت موجود نیاز دارند. هنگام رخداد حوادث، رسانه‌ها مسئول تامین اخبار و هم‌چنین راه‌های برقراری ارتباط در میان مردم هستند.

همکاری جهت حل مسئله‌ی پیش آمده: در حین وقوع حادثه و پس از آن، مردم در حل مشکلات شرکت می‌کنند.رسانه به شهروندان کمک می‌کند تا در ابعاد وسیع با همکاری یکدیگر، توانایی‌های بسیاری نظیر تاب‌آوری را کسب کنند تا بهره‌وری خود را در یک مسیر دشوار بالا ببرند.

با روش‌های زیر رسانه‌ی ملی می‌تواند به شکل‌گیری تاب‌آوری در کنار مهربانی اجتماعی در افراد جامعه کمک کند.

نقش آموزش تاب‌آوری در حاکم شدن مهربانی اجتماعی

آموزش تاب‌آوری عاطفی با کنترل احساسات و عواطف، پاسخ مردم نسبت به شرایط سخت زندگی را تنظیم کرده، عملکرد آن‌ها در این شرایط را بهبود می‌بخشد. در طی روند یادگیری تاب‌آوری، افراد سازگاری با شرایط استرس‌زا را فرا می‌گیرند. مردمی که تاب‌آور هستند در ارتباط با خود و دیگران در محیط کار، جمع خانواده و دوستان رفتار حمایت‌گرانه و مهربانی اجتماعی از خود نشان می‌دهند. تعادل روانی‌ افراد تاب‌آور، به آن‌ها کمک می‌کند تا در شرایط بحرانی دچار خطاهای شناختی نشده مراقب خود و دیگران باشند.

سخن آخر

در جهان امروز فشار و استرس بسیار باعث شده‌اند که عواطف منفی بسیاری نظیر ترس، خشونت اجتماعی و غیره در ما شکل بگیرند به نحوی که تاب‌آوری در برابر عوامل خارجی برای ما سخت به نظر می‌رسد.

ژن‌ها و هم‌چنین محیط ما عوامل مهمی در ایجاد توانایی‌ تاب‌آوری هستند. تاب‌آوری به عنوان یک توانایی با شناخت نقاط قوت و ضعف، تمرین جهت کسب هوش عاطفی، برقراری ارتباط اجتماعی با مردم، افکار مثبت و زمان گذاشتن قابل دست‌یابی است.

نویسنده: جواد طلسچی یکتا، مددکار اجتماعی و مدیر رسانه تاب آوری ایرانیان

منابع

http://www.behavsci.ir/article_141012_5b50e6d12b955d399235b6fbbf204706.pdf
https://www.comminit.com/entertainment-education/content/building-resilience-how-research-has-been-used-develop-and-evaluate-media-and-communicat
ManyaPundir (2020); Aggression and Resilience in relation to Parenting Styles; International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP) 10(11) (ISSN: 2250-3153), DOI:http://dx.doi.org/10.29322/IJSRP.10.11.2020.p10742
Alizadeh S, Khanahmadi S, Vedadhir A, Barjasteh S. The Relationship between Resilience with Self- Compassion, Social Support and Sense of Belonging in Women with Breast Cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2018 Sep 26;19(9):2469-2474. doi: 10.22034/APJCP.2018.19.9.2469. PMID: 30255701; PMCID: PMC6249445

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا