بررسی تأثیرات آموزش ذهن آگاهی در بوجود آمدن یک جامعه تاب آور

آموزش ذهن آگاهی و جامعه تاب آور: جهت داشتن یک جامعه تاب آور، باید در جهت ارتقاء ذهن آگاهی افراد آن جامعه تلاش کنیم، زیرا تأثیرات ذهن آگاهی رابطه ای مستقیم با تاب آوری اجتماعی دارد.

آموزش ذهن آگاهی و جامعه تاب آور

بررسی تأثیرات آموزش ذهن آگاهی در بوجود آمدن یک جامعه تاب آور
تاب آوری فرایندی پویا است که انسان ها زمان مواجه شدن با شرایط ناگوار، به صورت رفتار انطباقی مثبت، از خود بروز می دهند. تاب آوری که به عنوان یک فرآیند توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز با محیط، با وجود شرایط خطرزا و تهدید کننده در نظر گرفته می شود، فرد را توانا می کند با کسب مهارت پشت سرگذاشتن مشکلات با چالش های زندگی و شرایط تنش زای آن سازگار شود.

تأثیر ذهن آگاهی بر جامعه تاب آور

بسیاری از افراد در طول زندگی خود حداقل یک بار با یک رویداد آسیب زا روبه رو می شوند. مانند غم از دست دادن عزیزان، مشکلات موجود در جامعه، تجاوز فیزیکی یا جنسی، تصادف یا یک بلای طبیعی مواجه می شوند.

افراد برای مقابله با عوامل تنش زا، نیازمند آموزش ذهن آگاهی و تاب آوری اجتماعی می باشند. ذهن آگاهی نیاز انسان امروزی می باشد. داشتن ذهن آگاه، نه تنها مانع از تأثیر شرایط بیرونی بر ما است، بلکه باعث اثر گذاشتن ما بر شرایط بیرونی می شود.

تاثیر ذهن آگاهی در ارتقاء تاب آوری یک جامعه امری بسیار مهم می باشد. زیرا ذهن آگاهی، توانایی اساسی انسان برای حضور کامل در لحظه می باشد. آگاه بودن از هر آنچه که در حال رخ دادن است. همچنین فورا تحت تأثیر شرایط بیرون قرار نگیرد و در مقابل هیجانات واکنش لحظه ای نشان ندهد.

جامعه تاب آور با شاخص های سلامت روان، همبستگی مثبت دارد. هر چه سطح تاب آوری یک جامعه بالاتر باشد، سطح رضایت از زندگی و احساس عاطفه مثبت افراد آن جامعه بالاتر می باشد.

ارتقاء ذهن آگاهی
ارتقاء ذهن آگاهی

ذهن آگاهی و ارتقاء تاب آوری

آموزش ذهن آگاهی از روش های موثر برای شناخت و ارتقاء انعطاف پذیری افراد یک جامعه تاب آور در عرصه های مختلف می باشد. زیرا افراد یک جامعه تاب آور، به جای ناامیدی در مواجه شدن با مشکلات یا استفاده از راهبردهای ناسالم و غلط با مسائل زندگی، از مهارت های مقابله ای سالم برای مواجه شدن با چنین مشکلاتی استفاده می کنند.

آموزش مهارت جهت کنترل احساسات، داشتن مهارت جهت حل مسائل، کنترل هیجانات و حمایت اجتماعی از نشانه های تاب آوری می باشد.

آموزش ذهن آگاهی و تاب آوری اجتماعی یک جامعه تاب آور، نیازمند گروه هایی جهت بازیابی از موقعیت های دشوار آن جامعه می باشد. این گروه ها شامل ارتباط افراد با همدیگر می باشد. این ارتباط به جهت همکاری افراد یک اجتماع برای حل مشکلاتی که افراد یک جامعه درگیر آن هستند، بسیار موثر است.

در نتیجه تاثیر ذهن آگاهی در ارتقاء تاب آوری یک جامعه تاب آور، تأثیر مستقیم دارد. پس هر چقدر به تقویت و ارتقاء آگاهی ذهنی یک جامعه کمک کنیم، در واقع در جهت رشد تاب آوری یک جامعه تلاش کرده ایم. از مهم ترین جنبه های تاب آوری اجتماعی می توان به دور هم جمع شدن پس از بلایا، حمایت های اجتماعی از همدیگر، آگاه کردن یکدیگر از خطراتی که جامعه ممکن است با آن مواجه شود و ایجاد حس اجتماعی، اشاره کرد.

تاب آوری یک جامعه
تاب آوری یک جامعه

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا