کارگاه تاب آوری فردی و خانوادگی برگزار شد

به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات، کارگاه آموزش تاب آوری فردی و خانوادگی با حضور مدیر و موسس خانه تاب آوری ایرانیان برگزار شد

آموزش تاب آوری فردی و خانوادگی: به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات، کارگاه آموزش تاب آوری فردی و خانوادگی با حضور مدیر و موسس خانه تاب آوری ایرانیان برگزار شد.

در موزخ دهم خردادماه سال جاری به مناسب روز جهانی بدون دخانیات، کارگاه آموزش تاب آوری فردی و خانوادگی برای تعداد ۶۰ نفر از کارکنان شرکت تولیدی پوشاک ایواز پلاس صورت پذیرفت.آموزش تاب آوری فردی و خانوادگی آموزش تاب آوری فردی و خانوادگی آموزش تاب آوری فردی و خانوادگی آموزش تاب آوری فردی و خانوادگی

قابل به ذکر است مدرس این کارگاه یک روزه دکتر جواد طلسچی یکتا (مدیر و موسس خانه تاب آوری ایرانیان و مدرس کشوری تاب آوری) بوده اند.

شایان ذکر است این کارگاه آموزشی با حضور مدیریت شرکت ایوازپلاس، ریاست اداره کار و امور اجتماعی شهرستان و نیز کارشناسان اشتغال آن اداره برگزار شد و قرار بر ادامه کارگاههای آموزشی تاب آوری برای سایر شرکت های ذیربط استان گیلان گردید. آموزش تاب آوری فردی و خانوادگی آموزش تاب آوری فردی و خانوادگی

آموزش تاب آوری فردی و خانوادگی
آموزش تاب آوری فردی و خانوادگی

 

آموزش تاب آوری فردی و خانوادگی
آموزش تاب آوری فردی و خانوادگی

 

آموزش تاب آوری فردی و خانوادگی
آموزش تاب آوری فردی و خانوادگی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا