آموزش تاب آوری در فرزندپروری برگزار شد

کارگاه آموزشی تاب آوری در فرزندپروری برای مادران تحت پوشش موسسه خیریه برگزار شد

آموزش تاب آوری در فرزندپروری برگزار شد: در مورخ هجدهم مهرماه سال جاری، کارگاه آموزشی تاب آوری در فرزندپروری برای تعداد پانزده نفر (گروه دوم) از مادران تحت حمایت موسسه خیریه کودکان ساحل بهشتی با همکاری خانه تاب آوری ایرانیان و با تدریس دکتر جواد طلسچی یکتا (مدیر و موسس خانه و باشگاه تاب آوری ایرانیان) برگزار شد.

آموزش تاب آوری در فرزندپروری برگزار شد

کارگاه فوق الذکر با موضوع «تاب آوری در فرزندپروری» و با محوریت سرفصل های: ۱- مفاهیم اساسی تاب آوری خانواده ۲- اهمیت تاب آوری والدین و فرزندان در خانواده ۳- راهبردهای اساسی فرزندپروی با محوریت مؤلفه های تاب آوری خانواده ۴- پارامترهای اساسی ایجاد، تقویت و توسعه تاب آوری در خانواده بوده است.

شایان ذکر است این کارگاه آموزشی، برای گروه دوم از مادران تحت پوشش مؤسسه خیریه کودکان ساحل بهشتی که دارای فرزندان گروه سنی ۱۰ تا ۱۵ سال بوده اند برگزار شده است. بر اساس پنل آموزشی طراحی شده از سوی خانه تاب آوری ایرانیان برای موسسه فوق الذکر، با هدف اثربخشیِ برنامه های آموزشی مربوطه، گروههای هدف آموزش ها بر اساس موضوعات آموزشیِ تاب آوری انتخاب و تفکیک می گردند.

در پایان خاطرنشان می گردد؛ اطلاع رسانی در خصوص کلیه گزارشات خبری کارگاههای آموزشی تاب آوری و مددکاری اجتماعی که صرفاً توسط خانه و باشگاه تاب آوری ایرانیان برگزار می گردند در این رسانه صورت می پذیرد.

آموزش تاب آوری در فرزندپروری برگزار شد
کارگروه خبری کارگاههای آموزشی تاب آوری
رسانه مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
آموزش تاب آوری در فرزندپروری برگزار شد
آموزش تاب آوری در فرزندپروری برگزار شد

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا