دکتر مصطفی اقلیما: آمار و ارقام آسیبهای اجتماعی در ایران اغراق آمیز نیست

دکتر مصطفی اقلیما در پاسخ به پرسش خبرنگار مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران مبنی بر اظهارات اخیر رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در این خصوص که آمار و ارقام مربوط به آسیبهای اجتماعی کشور اغراق آمیز است عنوان نمود:

در زمینه آسیبهای اجتماعی آنچه که مسلم است این نکته است که همه آسیبهای اجتماعی موجود در جامعه را نمیتوان اندازه گیری کرد، چه بسا به نظر من مهمترین آسیب اجتماعی امروز ایران عدم اطمینان مردم نسبت به یکدیگر در جامعه است.

وی اظهار داشت در شرایطی که مردم به هم اعتماد ندارند، نسبت به صحت و سقم همه شنیده ها و دیده ها دچار تردید می باشند و این عدم اطمینان به همه جنبه های فکری جامعه رسوب خواهد کرد و در نتیجه ما شاهد وجود یک جامعه بی تفاوت در حوزه های مختلف نیز خواهیم بود.

وی افزود: در شرایطی که من به کسی اطمینان ندارم، به این دلیل که تابحال کسی به من راست نگفته است و هر کس بر حسب منفعت خود در حوزه خودش فعالیت می کند، حرف میزند، حرکت می کند، نتیجه آن یک جامعه بی اطمینان و بی تفاوت می شود که نسبت به همه چیز مشکوک است و اعتماد اجتماعی لازم و کافی در بین مردم به شدت کاهش می یابد. لذا لازم است به این نکته اشاره داشته باشم که نه تنها آمار و ارقام موجود در حوزه آسیبهای اجتماعی اغراق آمیز نمی تواند باشد بلکه این آمارهای موجود، از آمار و ارقام واقعیِ آسیبهای اجتماعی امروز کشور کمتر نیز هست و شما یقیین بدانید میزان آسیبهای اجتماعیِ موجود در جامعه بیشتر از این میزان آمار و ارقام است.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا