آغاز طرح آزمایشی استفاده از پابند الکترونیکی جایگزین حبس در تهران | پررنگ شدن واحد مددکاری اجتماعی در معاونت اجرای احکام دادگستری در مسیر اجرای طرح آزمایشیِ جایگزین حبس

05-15-1طرح آزمایشی استفاده از پابند الکترونیکی برای۵۲ نفر از مددجویان مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ به صورت آزمایشی کلید خورد.

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران به نقل از روابط عمومی مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ، سرپرست واحد مددکاری اجتماعی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت‌: مددکاری اجتماعی در قانون آیین دادرسی و کیفری به عنوان یک نهاد مترقی برای دادرسی بالینی و عدالت ترمیمی تعریف شده که در شعب تحقیق و همچنین برای متهمان تحت قرار شامل اطفال و بزرگسالان پرونده های شخصیتی پیش بینی شده و همچنین در زمان اجرای احکام در ذیل نهادهای تعویق مراقبتی صدور حکم، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، نظارت سامانه های الکترونیکی و مجازات جایگزین حبس توجه ویژه ای به واحد مددکاری اجتماعی در معاونت اجرای احکام کیفری شده است.
پرتوی ادامه داد: طرح مددکاری اجتماعی در معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران نزدیک به دو سال به صورت آزمایشی اجرا شد و مددکاران پس از آموزش در نواحی خود اقدام به امر مددکاری می کنند.
وی گفت‌:طرح پابند الکترونیکی در مرحله دوم با موافقت ریاست قوه قضاییه به تعداد ۳۰۰ نفر (در راستای ماده ۵۵۳آیین دادرسی کیفری) در سطح زندان های استان تهران در مورد جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ شامل جرایم سبک ، حبس تا۵ سال و جزای نقدی از۸ تا ۱۸میلیون تومان و برخی موارد دیگر بوده که شروع آن در مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ با ۵۲ مددجو است .
سرپرست واحد مددکاری اجتماعی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: در این طرح درخواست مددجویان واجد شرایط پس از وصول نظریه شورای طبقه بندی، مددکاری اجتماعی و معاونت اجرای احکام زندان و تکمیل پروسه تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با ارسال به اجرای احکام های مربوطه و تایید مراجع صادر کننده حکم قابل پیگیری است .
وی افزود‌: به همین منظور در هماهنگی ها، مددکاری اجتماعی نواحی مختلف دادسرای عمومی و انقلاب تهران با حضور در ندامتگاه تهران بزرگ پس از تکمیل فرم های مخصوص در زمینه هویت سنجی، شخصیت،وضعیت اشتغال و وضعیت جسمانی و روانی و سوابق رفتاری زندانیان و مصاحبه با خانواده آنان کمک می کنند تا شناخت دقیقی از شخصیت مددجو صورت گیرد و در این راستا کنترل جمعیت کیفری، بازپروی و اصلاح و تربیت مددجویان با توجه به شغل و حرفه و تداوم زندگی خانوادگی از طریق پروسه تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بهتر از حضور مددجویان در داخل زندان ماست .
پرتوی گفت‌: این طرح بعد از ارسال پرونده های شخصیتی و موافقت محاکم قضایی در اسرع وقت قابل اجراست.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا