آشنایی با مددکاری اجتماعی

آشنایی با مددکاری اجتماعی: مددکاری اجتماعی حرفه ای است که در آن مددکار در کنار افراد دارای مشکل قرارگرفته و به آنها در حل مشکل شان یاری می رساند.

آشنایی با تعریف مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی حرفه‌ای است که بر پایه علم، هنر، مهارت و هدف تعریف می شود. همچنین در این حرفه مددکار اجتماعی به مددجو کمک می کند تا مشکلات خود را شناخته، به توانایی‌های خود پی برده و با استفاده از امکانات موجود آن مشکلات را بر طرف کند.

مددکاری اجتماعی در ایران

مددکاری اجتماعی در ایران یکی از رشته‌های پر کاربرد محسوب می شود. فارغ‌التحصیلان این رشته میتوانند در مراکز مختلف مشغول به کار شوند. آنها به زندگی افرادی که از نظر اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی دچار مشکل هستند، وارد شده و با کمک برخی روش ‌ها به آنها یاری می رسانند.

فارغ التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی در ایران با‌ گذراندن ۲۴ واحد کارورزی در ۶ واحد مستقل‌ و ۲ سال‌ طرح، تجربه کافی کسب میکنند.

آنها می توانند‌ در سازمان ‌ها و مؤسسه‌هایی دولتی، از موقعیت‌ شغلی بسیار مناسبی برخوردار شوند. همچنین مددکار میتواند در هر مکانی‌ که‌ اداره‌ رفاه‌ یا امور اجتماعی وجود دارد،‌ حضور پیدا کرده‌ و مسئولیتی را بر عهده بگیرد.

مددکاری اجتماعی در جهان

امروزه مددکاری اجتماعی در جهان اینگونه مطرح می شود: « فعالیت بخصوصی که برخی موسسات رفاه اجتماعی آن را به مراجعان خود ارائه می دهند، به این صورت که به آنها کمک میکنند تا با مشکلاتی که در انجام کار و وظایف اجتماعی خود مواجه می شوند، با کارایی بیشتر مقابله کنند »

نخستین کشوری که قدم‌های اولیه را در جهت سازمان دادن به خدمات اجتماعی برداشت، انگلستان بود.

آلمان در سال ۱۸۷۸ قانون تأمین اجتماعی را اجرا کرد و تا سال ۱۹۲۰ در سراسر اروپا این قانون پذیرفته و اجرا شد.

اولین مدرسه خدمات اجتماعی در هلند در سال ۱۸۹۹ و در آلمان، سوییس، بریتانیا و آمریکا در سال ۱۹۰۴ فعالیت خود را آغاز کردند. در حال حاضر آموزش مددکاری اجتماعی در سطح دانشگاه‌های کشورهای مختلف و سطح بین‌الملل به گونه ای وسیع جریان پیدا کرده است.

مددکاری اجتماعی در سازمانها

آشنایی با مددکاری اجتماعی

همانطور که پیش از این اشاره شد مددکاری مجموعه‌ای شامل تدابیر و مشاوره و فعالیت‌ های حرفه‌ای است. این مجموعه در قالب نهادها، سازمان ‌ها و موسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی ارائه می شود. همچنین با ایجاد تغییر در شرایط مادی و معنوی افراد جامعه، زمینه بهزیستی و رشد آنها را مهیا میکند.

مددکاران می توانند در سازمان های دولتی مشغول به کار شوند و حقوق این افراد نیز بستگی به دانش و مهارت و تجربه کاری آنها دارد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا