آشنایی با دکتر موریس ستودگان

موریس ستودگانبا توجه به استقبال قابل توجه مددکاران اجتماعی و روانشناسان و سایر متخصصین علوم یاورانه (از استانهای مختلف) از “گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام” و امکان بهره مند شدن از حضور، دانش و تجارب فرهیختگان مددکار اجتماعی و اساتید ایرانی دانشگاههای خارج از کشور، در اولین اقدام یکی از اساتیدی که در چند سال اخیر افتخار آشنایی با ایشان را داشتیم و با وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران در ارتباط بوده اند به این گروه دعوت شدند که ضمن قبول دعوت تا به امروز، در مباحثه های علمی و تخصصی جاری در این گروه نقش بسیار فعال و محوری داشته اند؛ علی ایحال با توجه به درخواستهای مکرر اعضاء محترم گروه رزومه “دکتر موریس ستودگان” جهت آشنایی بیشتر همراهان ما با ایشان منتشر می گردد.

قابل به ذکر “گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام” تحت نظارت “وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران” و بر اساس قوانین و مقررات منطبق با موازین اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره می گردد.

جهت دریافت فایل مربوطه اینجا کلیک کنید.

منبع: وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا