آشنایی با بزرگان کوچینگ دنیا؛ قسمت دوم “گوردون اِسپنس”

گردآوری و ترجمه: دکتر جواد طلسچی یکتا؛ مددکار اجتماعی و مدیر مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

آشنایی با بزرگان کوچینگ دنیا: گوردون اِسپنس در زمینه روانشناسی تخصص داشته و هم به صورت خصوصی و هم به صورت آکادمیک فعالیت می کند. او مدرک دکترای خود را در رشته روانشناسی کوچینگ از دانشگاه سیدنی دریافت کرده است و در زمینه های روانشناسی عملکرد نهایی، مدیریت، کوچینگ مستند محور، رفاه در محل کار و کاربرد روانشناسی مثبت گرا در سازمان ها سخنرانی می کند.

اِسپنس مدیر برنامه اساتید کوچینگ کسب و کار، و دانشکده کسب و کار سیدنی می باشد و بیشتر از یک دهه در کوچینگ به صورت خصوصی فعالیت داشته که از طریق آن یک سلسله مباحث را در زمینه کوچینگ اجرایی یا کوچینگ در محل کار و خدمات آموزش کوچینگ ارائه نموده است. وی به عنوان مربی تجربه زیادی در آموزش مدیران با برنامه های آموزشی کوچینگ در سازمان های دولتی و خصوصی داشته است.
تحقیقات اولیه اسپنس در زمینه های کوچینگ، عملکرد مطلوب، ذهن آگاهی، پیشرفت بزرگسالان، تعامل کارمندان، و رفاه در محل کار بوده است. وی خصوصا به نحوه تاثیرگذاری کوچینگ بر رفاه و عملکرد افراد از طریق ارضای نیازهای روانشناختی علاقه مند می باشد.

کوچینگ: گوردون اسپنس و آنتونی گرانت در کتاب ” استفاده از کوچینگ و روانشناسی مثبت گرا برای پرورش نیروی کار موفق” ، کوچینگ را این گونه تعریف می کنند: کوچینگ گفتگویی مشارکتی و عملگِرا ست که افزایش تجارب زندگی ، رسیدن به هدف، خود-یادگیری ، و میزان عملکرد در زندگی شخصی و شغلی افراد را تسهیل می بخشد. پس فرآیند کوچینگ، رسیدن به اهداف را از طریق موارد زیر تسهیل می کند:
شناسایی نتایج مطلوب، تعیین اهداف مشخص، افزایش انگیزه به کمک شناسایی نقاط قوت و ایجاد خودکارآمدی، شناسایی منابع و تنظیم برنامه های عملی، کنترل و ارزیابی پیشرفت، و در صورت لزوم اصلاح برنامه های عملی.

کوچینگ سازمانی: نقش مربی به عنوان تسهیلگر مستلزم این است که مربی پذیرای تکنیک های راه حل محور و مبتنی بر نقاط قوت باشد. کوچینگ سازمانی و محل کار به دو مقوله اصلی کوچینگ داخلی و خارجی تقسیم می شود. سازمان هایی که از مدل های کوچینگ داخلی استفاده می کنند در واقع خدمات کوچینگ را برای کارمندان از طریق کارمندان منصوبی مشخص فراهم می کنند. کوچینگ داخلی محل کار، به صورت ارائه خدمات کوچینگ توسط سرپرست یا سرکارگر یا کارمندی که عهده دار نقش کوچینگ شده با هدف افزایش ابعاد مختلف عملکرد کارمندان تعریف می شود.

کوچینگ خارجی ارائه کوچینگ توسط افرادی است که بخشی از سازمان مشتری نیستند. فراهم کنندگان کوچینگ خارجی ، فقط خدمات کوچینگ را ارائه نمی دهند بلکه به ارائه ترکیبی خدمات کوچینگ، مشاوره و آموزش تمایل دارند. چنین خدماتی از کوچینگ در محل کار تا کوچینگ و مدیریت زندگی برای تعادل کار-زندگی، تا توسعه مدیریت یا کوچینگ اجرایی دسته بندی می شود. در مقابل کوچینگ در محل کار که بر کارمندانی که مسئولیت اجرایی و مدیریتی ندارند متمرکز است، کوچینگ اجرایی یک رابطه کمکی ایجاد شده بین مشتری و مقام مدیریتی و مسئولیت در سازمان و مشاوری است که از شیوه ها و تکنیک های متنوعی برای کمک به مشتری برای نیل به مجموعه اهداف مشخص متقابل استفاده می کند که منجر به بهبود عملکرد حرفه ای و رضایت شخصی شده و در نهایت به بهبود اثربخشی سازمان مشتری می انجامد.

برخی از آثار گوردون اسپنس:
کوچینگ و نظریه خود رایی در ذهن: استفاده از نظریه برای پیشرفت شیوه کوچینگِ مستند محور
استفاده از کوچینگ و روانشناسی مثبت گرا برای پرورش نیروی کار موفق: مدل هدف گیری و سلامت روان
ادغام آموزش ذهن آگاهی و کوچینگ سلامت: مطالعه اکتشافی
رشد و توسعه بیشتر کوچینگ مستند محور: تجاربی از فراز و فرود های حرکت بالقوه انسان

منابع:
۱ .https://www.instituteofcoaching.org/gordon-spence
۲. https://scholars.uow.edu.au/display/gordon_spence
۳. Using Coaching and Positive Psychology to Promote a Flourishing Workforce: A Model of Goal-Striving and Mental Health

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا